27 document(en) met "rijnders" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Vier brieven over toneel" (tussen Parool-criticus Hans Van den Bergh en Gerardjan Rijnders), in Hollands Maandblad, december 1983, pp...Gerardjan Rijnders' stukken zijn gebundeld in Gerardjan Rijnders, Verzameld Werk; deel 1: Komedies, Amsterdam, 1983...en, als de overheid mee wil, een gezelschap in Amsterdam met volledige 'carte blache'. Rijnders hierover: "Het produkt, het stuk moet het meeste gewicht hebben

"Silicone", een woord dat niet komt: Rijnders'... • 2 juni 1986
BRUSSEL - Gerardjan Rijnders, een naam die iedereen verbindt met een gevierde/verguisde Nederlandse regisseur, zelden met een teaterauteur...Nochtans heeft Rijnders een behoorjk aantal "komedies" gechreven; uitzinnige, absurde verhalen vol halve garen met vreemde gewoontes en obsessies

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
Gerardjan Rijnders dat deed in Wolfson

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Je had mensen als Kamagurka en Herr Seele -- ook Urbanus was uitgenodigd, maar die zat helaas in Florida -- en Gerardjan Rijnders (stilaan tot vervelens toe gedoodverfd als het enfant terrible van het...Lamers' opmerking dat Decorte hiermee op voorhand het gesprek sanctioneerde, en Rijnders' pertinente vaststelling dat je onmogelijk kan doen alsof komedies zomaar uit het niets te voorschijn komen...mens "af" is". Rijnders: "Als je nooit iets nieuws probeert, tja..." Het debat eindigde dan ook in een nogal onbehaaglijke sfeer, omdat de botsing der geesten eerder tot een "perte totale" dan tot

Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
De schrijver Rijnders misschien...Op de vraag of zijn werk iets met Beckett te maken heeft, merkte Rijnders op dat het bij Beckett altijd om monologen gaat, bij hem altijd om dialogen...De cerebrale manier waarop Rijnders dit praten te kijk zet heeft echter evengoed veel wege van een lijkschouwing an het individu en zijn relaties

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Heeft je keuze voor dit stuk iets te maken met Rijnders’ enscenering ervan voor het Nederlands Danstheater

Boeiend onderzoek, ook voor buitenstaanders: Studenten teaterwetenschappen... • 20 maart 1987
Dit jaar viel de keuze op twee korte werken van Rijnders, Dollie, of avocado's bij de lunch en Rosemary Clooney's baby...Een opzet waar Rijnders zeer wel in zou kunnen passen, want met zijn komedies is steeds iets bepaald vreemds aan de hand...Maar dat heeft een zekere charme, omdat de worsteling met het eigenaardig soort realisme van Rijnders, waar geen enkele situatie korrespondeert met een vooraf gegeven teatrale kode, en toch mits

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
BRUSSEL -- Enkele maanden geleden, tijdens het "Festival van de onbehaaglijke komedie" te Leuven, gaf Gerardjan Rijnders in avant-première een zeer vlakke, bijna monotone lezing van zijn laatste stuk...al eindeloos lang door, en is blijven hangen in de laatste groef van de plaat, die nagenoeg doorgesleten is. Metafoor voor een relatie die "vastgelopen" is, maar dat is geen reden voor Rijnders...Hoe pertinent Rijnders' observaties ook zijn (en soms gaat hij heel ver in het te kijk stellen van de relatiemoeilijkheden). Het is ook dat gekonstrueerde karakter van het gebeuren dat een ironische

Kaaiteater eindigt met sisser • 4 juni 1988
Merkwaardig is dat deze enscenering door Toneelgroep Amsterdam in een regie van Gerardjan Rijnders de eerste opvoering van dit stuk is, nog vóór het zijn première in de oorspronkelijke taal beleefde...En dat die kennismaking oppervlakkig is, heeft alles te maken met de regie van Rijnders die het gebrek aan konsistentie in de intrige beantwoordt met een even holle show van teatertruuks en zwaar...Rijnders schijnt de akteurs gewoon hun gang te laten gaan; de toeschouwer moet het zelf maar uitzoeken, aangezien er toch geen touw aan vast te knopen is en er toch niet te regisseren valt

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
Vaste gasten zijn zo al jaren Steve Paxton, Gerardjan Rijnders, Rosas, Needcompany, Jan Decorte, de verschillende ex-leden van Radeis, the Wooster Group en grafisch vormgever Gorik Lindemans

Kamagurka gaat vervelen • 21 december 1988
Onder de oppervlakkige humor komt een absurd levensgevoel naar boven dat zeer dicht het systematisch disfunktioneren van de dialoog in Gerardjan Rijnders' teaterteksten benadert...Daarin verschillen ze dan weer duidelijk van Rijnders of Beckett

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
BREDA -- Tulpen Vulpen heet het laatste stuk van Gerardjan Rijnders, dat hij ook zelf regisseerde voor de Toneelschuur in Haarlem...Zoals altijd leent Rijnders ook hier het model van een ander, het referentiestuk hier is Huis Clos van Sartre

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Bernhard op 10 en 11 juli, "Rit ter, Dem, Voss" op 12 juli en "Tulpen Vulpen" van Gerardjan Rijnders op 14 juli, telkens in het Kaaitheater, om 20 u. In de "markten" speelt dan weer "Private Lives" van Noël

Sterk teater naar Natalia Ginzburg • 12 januari 1991
De vergelijking met sommige teksten van Tsjechov, maar ook met de pijnlijke komedies van Gerardjan Rijnders dringt zich vaak op, zeker waar de banale zinnetjes bijna het symbool zelf worden van een

Verhaal van virtuoos pianist • 15 december 1993
LEUVEN -- Afgezien van een enkel optreden in de Singel zoals met de grote zaal-productie "Count your blessings" van Gerardjan Rijnders (een stuk dat ook voor het Theaterfestival geselecteerd werd

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Rijnders; LZ/P'TJ) niet in de selectie voorkomt, dan heeft de jury het afgelopen toneelseizoen niet begrepen...Johan Thielemans: 'Ik betreur het zeer dat het niet lukt om pakweg Tanghe, Rijnders, Pauwels, Cassiers, Van Hove en Ritsema om één tafel te krijgen, teneinde over theater te discussiëren...Richard III door Rijnders was weliswaar zeer klassiek, maar belangwekkend door het refereren aan de retorica

Vier vrouwen in een ondraaglijk isolement • 12 maart 1996
Vaak trilt daarin de invloed van Gerardjan Rijnders door: hoe die van het misverstand een stijl gemaakt heeft

Onontwarbare wereld van Pirandello • 17 oktober 1998
Gerardjan Rijnders gaf 'Zes personages op zoek naar een auteur' in alle geval een facelift, waarbij hij Pirandello tegen Wittgenstein uitspeelt

Reünie van oude Nederlandse toneelvrienden • 6 februari 1999
Op twee uitzonderingen na: Gerardjan Rijnders speelt steeds de toneelschoolstudente Anke, die in de afstudeervoorstelling van Ibsens Hedda Gabler de rol van Hedda speelt...Het hoofd van toneelstudenten: bij Rijnders lijkt het een rariteitenkabinet waar slecht begrepen teksten slordig opgeslagen zijn...Achter de venijnige komedie over het toneelmilieu duikt zo de onmogelijkheid van communicatie, een thema uit Rijnders' eerder literair werk weer op

Rosas & co. Tumult van kreten, scènes... • 20 mei 2000
Een tekst van Gerardjan Rijnders...Dat tellen zit al ingebakken in de tekst van Rijnders...Voortdurend doorsnijden dansen, gesprekken en muziek de tekst van Rijnders