150 document(en) met "spreekt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Eerst de moeder op het balkon en het meisje in het tuinhuis, een beeld dat ik uitvergroot heb tot wat het nu is: een stem van de moeder die in de wieg spreekt

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Maar als je spreekt over experimentele kunst dan moet je op een bepaald ogenblik ook de vraag stellen waar je dan eigenlijk wel mee aan het experimenteren bent

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
De groep zelf spreekt van een wandeling, met tal van gebeurtenissen, van een familie door een bos langs een pad van appelsienen

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Die rituele intensifiëring spreekt sterk tot de verbeelding: er worden onderhuidse lagen van traditionele voorstellingen en houdingen aangeboord die niet onmiddellijk helder zijn; de verschuivingen...zetten de poort op een kier naar spekulaties: waarom spreekt het beeld van de moedermaagd zo aan; in welke samenhang verschijnt dat vrouwbeeld historisch

"Silicone", een woord dat niet komt: Rijnders'... • 2 juni 1986
De rode draad van het verhaal is het woord "silicone", dat Sylvia zich niet meer kan herinneren als ze spreekt over borstkorrekties bij vrouwen

Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
Hij danst, spreekt, voert nummertjes op en maakt ruim gebruik van dia's en muziek om via losse beschouwingen en anekdotes uit zijn leven een privé-mytologie van de menselijke relaties weer te geven...En precies daardoor komt het einde van het stuk, waarin hij -- met tape vastgebonden aan zijn vriend -- op zeer ernstige wijze over de finale oorzaak van al zijn amoureuze ellende spreekt, een beetje

Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
Want de samenhang in het akteren raakt verder en verder zoek, de onderlinge verhoudingen tussen de akteurs zijn enkel nog te begrijpen als men er van uitgaat dat alleen wie spreekt "speelt", en dat al

Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
Uit het stuk spreekt hoogstens een fascinatie voor het fenomeen van relatiegesprekken, los van de relaties zelf, waar iedereen door geabsorbeerd wordt

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Refererend naar het bootje hoog boven haar hoofd spreekt ze van "the ship of state", maar het blijkt dra dat in het geforceerde spreken om de rede een gebied af te bakenen, de driften van het

José Besprosvany en Co helder en temperamentvol:... • 5 februari 1988
Besprosvany expliciteert niets, nergens kun je echt de vinger leggen op een werkelijk citaat, maar de dans "spreekt" op haar manier zeer duidelijk

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
Een derde strategie die Versweyveld veel volgt, is het aangaan van een dialoog met, of het citeren van beeldende kunstenaars (hij spreekt zelf over Rothko en Beuys, maar die opsomming lijkt mij zeker

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Je moet een eigen taal gaan uitvinden waarin de dans via zichzelf spreekt zodat het via het beeld, een niet-literaire analogie of metafoor, duidelijk kan zijn dat je de koning van de dieren bent

Man betaalt vrouw voor liefde: Marguerite Duras... • 13 oktober 1988
De vrouw daarentegen spreekt voor zichzelf, en ligt op uitgespreide lakens op het podium, terwijl de man er in wijde cirkels rondloopt

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
zal willen doen geloven dat het Wittgenstein is die daar spreekt...geluiden in aangrenzende kamers, over de figuren die het kleine luisterpubiiek van Wittgenstein uitmaken... Al die opmerkingen spreekt Johan Leysen ook uit, en hij neemt daar rustig zijn tijd voor, bedachtzaam

"Badeloch": gelul aan de zelfkant • 27 februari 1989
Er spreekt een nogal gemakkelijk soort idolatrie voor vrouwelijke waarden uit

Over een meisje dat engel wilde worden:... • 5 april 1989
Want het verlangen van het meisje is niet dat van een naïef wicht: de manier waarop het op het podium staat, spreekt wat dat betreft boekdelen

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
Het verhaal wordt volledig gevormd door de aanwezigheid van de jongeren, door de fantazie die spreekt uit hun vaag historizerende kostuums, ineengeknutseld uit een samenraapsel van oude kledingstukken

Dromen van een andere wereld: "La maison... • 21 oktober 1989
La maison des plumes vertes wordt daardoor een voorstelling die, in het spelen met stijlen en verwijzingen, spreekt van een zoektocht, een verlangen naar een eigen (dans)-wereld

Wilde dromen: "Capricieuse" van Roxanne Huilmand • 27 oktober 1989
Bij elke voorstelling weer voel je hoe hij heel intensief en lucide luistert naar de dubbele klank van de muziek en zijn lichaam; het is dat lichaam dat zijn eigen taal spreekt, de intellektuele

In zichzelf verzonken lichamelijkheid: "Blackgraywhite" van Ariadone • 2 december 1989
Ikeda zelf spreekt bij deze voorstelling over een droom waarin doorschijnende wezens, half-engelen, half-duivels haar uitnodigen voor een reis naar de hel...Ikeda had het bij deze voorstelling over de gedwongen prostitutie van veel jonge vrouwen in het oosten, en dit laatste deel spreekt inderdaad over een verbijsterende staat van verworpenheid