28 document(en) met "sublieme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
De voorstelling wordt gedanst op muziek van Torn Waits' sublieme "Swordfish Trombone", dat metalige, droge arrangementen koppelt aan Waits' vertrouwde jazzy idioom

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
Kamagurka kan dan wel sublieme bekken trekken, en Herr Seele kabotineert op zo'n harkerige, schaamteloze manier dat het weer grappig wordt

Beckett kan prettig zijn: "I'll go on"... • 20 juni 1987
De stem die finaal nog enkel kan meedelen dat hij doorgaat, ondanks alle "ondanksen". Barry Mc Govern levert met deze voorstelling een sublieme prestatie

In zichzelf verzonken lichamelijkheid: "Blackgraywhite" van Ariadone • 2 december 1989
het sublieme

"Après-midi", beweging uit stilstand • 23 oktober 1991
De duur van de voorstelling wordt geritmeerd door de sublieme verschuiving van de belichting over de gebroken reliëflijnen van de panelen: de zon gaat op en onder en er gebeurt niets dan het spel van

Ballett Frankfurt ongrijpbaar tussen sneeuwvlokjes • 3 mei 1993
heeft het sublieme toch betrekking op het geheel, maar een belachelijke stoflaag zet zich er op vast...Het sublieme spektakel, de onwaarschijnlijke virtuositeit die de dansers tevoorschijn toveren, is gedoemd te verdwijnen en ondergesneeuwd te worden met de jaren...de duizeling die ontstaat, bereikt Forsythe via een lange, maar ook noodzakelijke omweg dat sublieme waar Mishima's tekst naar verwijst

Dromen uit de oriënt • 28 mei 1994
Een zoektocht naar de ultieme ervaring, naar het sublieme als uitweg uit de steeds grotere beklemming van het dagelijkse burgerbestaan

Vandekeybus zorgt voor karnaval : "Mountains made... • 30 mei 1994
De sublieme terreur van Fabre ontbreekt

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
Bij nader toezien blijkt echter telkens weer hoe de subtiliteit waarmee die regels geïnterpreteerd worden, nu eens sublieme, dan weer rotslechte architektuur oplevert

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
En het is heel goed mogelijk dat deze internalisaties vervolgens, als projecties, gestalte krijgen in sublieme uitingen van de kunst

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
en het oneindig grote - de eerste seculiere definitie van de sublieme ervaring - maar hij plaatst het model altijd tussen haakjes...Ze is niet koud en wekt geen huiver, en ze grenst niet aan het sublieme...' Het monumentaal-zware van het dodenmasker wordt op zijn beurt weer in eerste instantie geduid, niet als iets wat ons...Een van de essentiële passages van het boek, waar aan de hand van een bespiegeling over het dodenmasker scheidslijnen getrokken worden tussen het monumentale, het plechtige, het sublieme, komt op het

William Forsythe brengt Ballett Frankfurt naar Antwerpen • 4 december 1996
Dat is zeker waar voor het sublieme "Eidos:Telos", te zien in de Antwerpse stadsschouwburg in een organisatie van DeSingel

Woordenstroom wordt sterk theater • 23 mei 1997
het werkelijke leven is een beleving van het sublieme en het uitzinnige denkbaar én bekend: stierengevechten, boetetochten... In tekst en zeker in beeld leiden lijken, bloed en gepassionneerde liefdes

Landschap te kijk • 22 april 1999
vanaf de renaissance, waarin het genre een zelfstandige plaats verwerft, over barok en klassieke tijd tot de romantiek, waarin de natuur uitgroeit tot zinnebeeld van het sublieme

Achter de scheur in de muur • 6 maart 2002
Een latent aanwezige hang naar klassieke schoonheid die onmogelijk geworden is? Baervoets: Er is inderdaad een heimwee naar het sublieme, maar ook het besef dat dat niet meer kan...De redenering is eerder: als je dat sublieme niet kunt halen, keer dan terug naar het vitale

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
De stad wordt dan ook symbool voor een bepaalde sublieme, afgrondelijke ervaring, die het platteland niet kan leveren: 'Men kan min of meer pathetisch kiezen voor de grootstad, voor de duizeling van...Bovendien is het zeer goed mogelijk om de uniciteit, het belang en ook de rol van de geschiedenis voor het theater op correcte wijze te legitimeren zonder al deze poespas en sublieme gedachtevluchten

Sublieme Proust-enscenering: Gerecenseerd theater • 26 mei 2004
Sublieme Proust-enscenering Gerecenseerd theater 'De kant van Charlus' door het Ro Theater Slot KunstenFESTIVALdesArts Brussel (tijd) - In 'De kant van Charlus' is de jonge schrijver

Antwerpse dans in woord en beeld: Festival... • 7 oktober 2004
Hij tapt liever uit het vaatje van de pure lichaamskunst, met veel barokke en/of sublieme effecten

Een mooie leegte • 19 november 2004
Solo's worden hier meer uitgesponnen zoals in een sublieme passage van Chrysa Parkinson over de breedte van het podium langs een rode lichtbalk

Onconventionele Belgen: GERECENSEERDFESTIVAL • 16 juli 2005
Het enige beeld daarbij zijn projecties, op de achterwand, van 'sublieme' 18de-eeuwse landschappen die allengs dreigender worden