70 document(en) met "teatrale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
De titel "Ave Nue" hangt misschien samen met het ogenschijnlijk onoverkomelijke teatrale probleem dat de speelruimte in het Théâtre de la Balsamine stelt: een breedte van 4m bij een diepte van 60

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
Zoals gewoonlijk bij het Onafhankelijk Toneel is ook dit weer zeer inventief teater waarbij -- maar daarvoor zou je het stuk in detail moeten ontleden -- de meest verschillende teatrale

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Klowns De dans krijgt gestalte in een potpourri van stijlen met teatrale en mimische elementen

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
opera kunnen zingen (enkel de muzikale begeleiding met cello, viool en klavecimbel is "comme il faut"). Die onkunde is wel het teatrale middel bij uitstek waarmee een genadeloze autopsie van de myte van de

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
De regie van Ignace Cornelissen heeft bovendien een goed tempo, en maakt een interessant gebruik van extra-teatrale elementen als dans en mime

Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
De bedoeling van Louafi: een Nederlands-Franse kulturele en interraciale ontmoeting rond het universele tema van de "Vogels". Daarbij worden verschillende teatrale technieken aangewend, o.a

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Die teatrale fazeverschuivingen maken de banaliteit minder onschuldig of vertederend dan ze gewoonlijk lijkt

"Om Eleanor", niet bang voor Virginia Woolf • 26 april 1986
Dat drie-in-één akteren lijkt zowel een scenische omzetting te zijn van Woolfs gedachtenstromen die steeds vanuit een andere hoek komen, als een heel direkte manier om de teatrale geboorte van

Dolle pret vóór het voetbal: Jan Decorte... • 6 juni 1986
BRUSSEL -- Franz Marijnen beweerde ooit in een interview dat het steeds moeilijker wordt om goed teater te maken omdat het publiek steeds minder snapt, een kwestie van gebrek aan teatrale achtergrond

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
Daar is zoveel teatrale, aperte stilering mee gemoeid dat je als toeschouwer verplicht wordt mee na te denken over de tekst en zijn interpretatie

Maatschappij Discordia inventarizeert "komedie": Eerste dag in... • 14 januari 1987
Zo gezien zou je kunnen denken dat Discordia hier eigenlijke een inventarizatie gemaakt heeft van teatrale procédés, uitzoekt in hoeverre hetzelfde schoentje verwisselbaar is tussen verschillende

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Hoewel dit officieel hun eerste werkstuk is, hebben ze een teatrale présence en koelbloedigheid alsof ze al jaren op scène staan...scheppen ze teatrale situaties die perfekt begrijpelijk lijken door de nauwkeurige observatie van handelingen

Boeiend onderzoek, ook voor buitenstaanders: Studenten teaterwetenschappen... • 20 maart 1987
Maar dat heeft een zekere charme, omdat de worsteling met het eigenaardig soort realisme van Rijnders, waar geen enkele situatie korrespondeert met een vooraf gegeven teatrale kode, en toch mits

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
Van de Shakespearetekst blijft weinig meer over, hij is meer voorwerp van een aantal teatrale strategieën...Maar ook hier weer wordt het teatrale effekt op de helling gezet, door deze scène tweemaal op precies dezelfde manier te spelen, zodat het gekunstelde van de enscenering de tweede maal veel...en het gegrinnik van de anderen daarbij). Dat neemt niet weg dat het geheel soms wild-amusant is, en tegelijk op een interessante manier teatrale, politieke en passionele praktijken met elkaar

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
nu eenmaal niet erg boeiend is. Dat de tekst meer dan tijdverdrijf tussen twee vrijpartijtjes in, en meer dan een abstrakt taalspelletje is, zelfs een groot potentieel aan teatrale mogelijkheden heeft...Na een heftige scène staan de twee nogal ontdaan naast elkaar, Muizelaar kucht even en zegt: "Even resumeren". Op dat ogenblik wordt de hele teatrale illuzie even opgeschort

Paul Peyskens op de Vlaamse Zomer: De... • 24 augustus 1987
Maar het is een teatrale Spielerei van Paul Peyskens

"In Eden" komt niet tot eenheid • 26 september 1987
teatrale middelen tot een overtuigend geheel samen te brengen

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Dat wordt dan wel ruim gekompenseerd door de humoristische tederheid die Gallotta zijn personages meegaf, en vooral, zijn vermogen om dat met de "juiste" teatrale middelen tot uiting te brengen

Symbolizeringspoging van diepste: "Nadir" door het "Théâtre... • 21 oktober 1987
Over het introspektieve proces spreken in een teatrale vorm is iets anders dan dat proces op symbolische manier oproepen en uitlokken

Psychoterapie als amusement: "Hitchock's driesprong" van "Artikelen... • 19 december 1987
BRUSSEL - Bij een titel als Hitchkock's driesprong hen je niet geneigd aan sociale satire te denken, en zeker niet aan een teatrale situatie die een psychoterapeutische drukkookpan op ontploffen...Met deze voorstelling introduceerde de Beursschouwburg een groep die verbazend sterk gebruik maakt van teatrale mogelijkheden