25 document(en) met "Valse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Met valse sentimentaliteit, gespeelde hulpeloosheid en verontwaardiging probeert hij zijn waardigheid op te houden en de zoon voor zijn wagen te spannen

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Pure kitsch, én als valse poging om vernieuwend te zijn én als nogal opgeblazen betrokkenheid op de problemen van Joodse kinderen

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
Ja en nee; niet als je akteren verstaat als: iets doen wat een bedrieglijke begrijpelijkheid geeft aan de tekst, een valse glans van helderheid waar het uiteindelijk om niets meer gaat dan slagroom

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
De koncentratie van publieke aandacht op een akteur doet -- eens de "valse pretenties" geschrapt zijn -- een verhoogd bewustzijn van het daar-zijn van zijn lichaam ontstaan

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
verantwoordelijk is voor deze gruweldaden; al worden de valse sporen dan wel rijkelijk uitgezet

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Die laatste interviewt de klankregisseur, terwijl parallel de schoonheidsspecialiste aan de ontdubbelde journaliste/omroepster de kunst van de schone schijn, de "valse" maar overtuigende perfektie uit

Needcompany brengt Shakespeare gebald • 9 november 1992
Het is een nuancering die bij een gedachtenloos uitbrallen van Shakespeares teksten vaak ver te zoeken is. De vertwijfeling van Antonius als hij het valse bericht van Cleopatra's dood verneemt

Dansen op een kerkhof • 12 oktober 1993
Het is een van de sterkste, meest ambigue beelden over doodsheid en valse schijn in menselijke betrekkingen, die ik ooit op een scène zag

Dansconcours Bagnolet ontgoochelt • 29 januari 1994
tabl van Samyrra Bafdel uit Gent, met Els Cottyn en Barbera Gepts, pretendeert de valse pretenties van barok en de tradities van flamenco te onderzoeken

Valse vrolijkheid van jaren zestig • 3 mei 1994

Wervelende waanzin van Mantero • 1 september 1995
En jawel... Die pseudo-diepzinnigheid is in het geval van Leighton dubbel betreurenswaardig: ze zit niet alleen vol valse pretenties, maar ze belet Leighton om werkelijk te dansen, haar kunst te

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
De valse stellingen die je hier moet innemen, de trouw die je verondersteld wordt te hebben aan bepaalde groepen kunnen verstikkend werken

Uitzinnig acteren nekt ultieme tekst van Genet • 2 oktober 1996
Als de moeder (Monique Kuijpers) nadrukkelijk een valse, met groene en rossige mosjes aangedikte schaamheuvel aan haar zoon Saïd (Tom Van Bauwel) aanbiedt -- nota bene in de allereerste scène van het

Geweld als triviaal nieuwsfeit: Nederlandse groep Dood... • 16 januari 1998
Het stuk neemt in de enscenering van Dood Paard een valse start: Sara De Roo en Gillis Biesheuvel begroeten het binnenkomend publiek met hun versie van het ingewikkelde verhaal

Michel Khleifi niet volgens artistiek boekje • 14 mei 1998
Puur exotisme van haar kant, zo blijkt, als ze hem harteloos afwijst, met de nodige valse schaamte en flauwe argumenten

Junge Hunde etaleren schaamteloos hun emoties • 22 februari 1999
Deze volstrekt kunstmatige "internationale" presentatie voor een halflege zaal geeft enkel een valse indruk dat er "internationaal" enige "uitwisseling" zou zijn

Toneelregie in het verkeerde register • 11 januari 2000
Hun wereld is die van (valse) glamour

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Het heet dat improvisatie tegen de starheid en de valse esthetiek van de vastgelegde dansvoorstelling wil ingaan, maar in werkelijkheid worden net dezelfde mechanismen gereproduceerd

De zachte hand van Thomas Hauert: PODIUMKUNSTEN... • 9 april 2003
Maar ook een zonder valse pretenties: het is gewoon deel van het samen maken van een voorstelling

Koude kunst • 18 mei 2004
De manier waarop de media met feiten en gebeurtenissen omgaan creëert een valse openbaarheid, die van de weeromstuit het idee oproept dat zich achter de zichtbare werkelijkheid een schaduwwereld