22 document(en) met "begeerte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Bij de creatie van Tramlijn Begeerte werd hetzelfde gezegd, terwijl het nu niet neurotisch, eerder sentimenteel lijkt wat al die mensen doen

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Waar het nu om gaat is een evenwicht, een gelijkstelling te vinden tussen de rationele en de emotionele zijde, tussen "dance" en "non- dance". De begeerte waar deze voorstelling over handelt...Alleen er is natuurlijk wel een hoge graad van zelfbewustzijn, en bewust zijn van de zijn van de andere persoon op scène, en van de wegen waarlangs die begeerte ontstaat en zich ontwikkelt We zijn

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Het stuk doet zowel in zijn tematiek als in zijn konstruktie denken aan Amerikaanse toneelliteratuur als "In het tuinhuis" of "Tramlijn Begeerte". Het gekke aan de regie van Ger Thijs is dat deze

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
verlangen het gebeuren in een verhaal om te zetten, met een begin, een midden en een einde, dat het kontingente gebeuren (de fysieke begeerte) zal transcenderen...Chris Nietvelt verschijnt in alle gedaantes die haar toegedicht worden, van de eerste vrouw, over de zondige inkarnatie van de begeerte (de mannenverslindster, de schorpioen) naar de meer pikante...metafoor "zuiver begin -- zondeval en verduistering door het woord en de begeerte -- loutering en verheldering in een platonisch onbeweeglijk naast elkaar zitten, geluk dus". Het is typisch dat die ene keer dat

Müller- bewerking niet geloofwaardig • 10 december 1988
Het gaat wel over Medea, maar ook over verval en verlies van zingeving, begeerte, de onoverbrugbare afstand tussen man en vrouw enz

Nieuw West speelt perverse Pygmalion • 11 mei 1990
Een gekunsteldheid die op een merkwaardige manier korrespondeert met de gekunstelde manier waarop de drie hun fantazie over onschuld, begeerte en bloed opwekken en prikkelen door hun woorden

"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
BRUSSEL -- De knie van de voetballer is de tweede voorstelling van het gezelschap De Parade in de reeks over "de allesvernietigende begeerte". Pier Paolo Pasolini was steeds, en tot lang na zijn...De uiteindelijke reden is dat hij in woord en daad de begeerte in zijn meest extreme vormen aan de stelde als tegenpool van de redelijke samenleving...Pasolini kon dan ook niet ontbreken in de reeks van vier toneelstukken die het gezelschap De Parade onder de titel Journalistiek Werk opzet over "de allesvernietigende begeerte". De eerste

De Parade ontleedt begeert: "Journalistiek Werk": repertoire-opbouw... • 19 augustus 1993
de serie Journalistiek werk, die loopt tot 1994, draait het rond het begrip van de alom aanwezige, alles verterende begeerte...Het tema van de begeerte overviel hen eigenlijk

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
BRUSSEL — Het gezelschap "De Parade" werkt al enkele jaren aan een reeks voorstellingen rond het tema begeerte

Needcompany speelt Alberto Moravia • 6 april 1994
De voorstelling peilt naar de seksuele begeerte in haar meest verscheiden en perverse vormen

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
BRUSSEL -- Herinneringen aan de Donau is het laatste deel van de reeks teaterstukken "Journalistiek werk" van het Brusselse gezelschap "De Parade". De reeks wil het verschijnsel begeerte aan een nader...Als je bij het einde van deze reeks stukken van iets doordrongen bent, is het vooral dat er ontzettend veel over begeerte geschreven en gepraat is, en vooral, dat het laatste woord uiteindelijk nooit...Achter Kurt Eisslers bewonderende woorden en de fanatieke verdediging van Freuds werk voel je een begeerte die het strikt wetenschappelijk-filozofische ver overschrijdt

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
Erotiek als een op zichzelf gericht gebeuren, waarbij het objekt van de begeerte achteraf als een lege voddebaal achtergelaten wordt

Monoloog-formaat te klein voor "Maria Magdalena" • 10 oktober 1995
een verlossing, niet van de zonde, de begeerte of de dood, maar van (de illuzie van) het geluk...Yourcenar legt haar eigen verbanden tussen al deze figuren; de konfrontatie van Maria Magdalena met elk van hen is telkens een etappe in de verkenning van haar eigen begeerte en passie

Bert André's machteloze clown raakt essentie van... • 18 oktober 1995
Slapend op een bank ontmoet hij een vrouw, die, tot zijn uiterste ontzetting, zijn begeerte en zelfs zijn liefde opwekt

Regisseur Zhang Yuan zet verhoudingen op hun... • 23 mei 1996
De houding van A Lan maakt ook bij hem een onbegrensde begeerte wakker, die hem buiten de voorgeschreven paden doet stappen

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Wat, als die fictie geen stand kan houden, als hij niet de buitenstaander is, maar zelf het object van begeerte wordt

Oratorium met tegendraadse stiltes: Needcompany bundelt drie... • 21 april 1998
Deze emblematische figuur, die wellicht model kan staan voor de hedendaagse mens, toont hoe pover onze inzichten in macht en begeerte wel zijn

Barkey verbindt hoogste aspiraties met laagste lusten • 17 november 2000
Van doodsheid kun je Few things niet beschuldigen, al gaat het stuk in wezen over de dood en diens metgezel, de begeerte...Wat mij betreft, toont Barkey hier op een briljante, associatieve en bovendien geestige manier de vele wijzen waarop begeerte, twijfel, angst en lust het lichaam bezetten en vormen

Bartok als 'Funky Chinese Opera' • 5 december 2001
Jammer voor de erven, want Few Things, de herwerkte versie, nu met muziek van onder anderen Tricky en Stockhausen geeft springlevend theater, zonder de thematiek van dood en begeerte van Bartok te...Wel toont Barkey hier op een associatieve en geestige manier de vele wijzen waarop begeerte, twijfel, angst, lust het lichaam bezetten en vormen

In het rijk van de levende doden • 9 december 2003
Door de verschrikte, maar gefascineerde blikken van dat publiek, wordt dat publiek zelf een figuur in het hallucinante spiegelpaleis van begeerte en zucht naar roem van Fabre