53 document(en) met "ideale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
De witte dansvloer werkt dat in de hand omdat ze net in de lucht dansen; De zeer rigide orde van de ideale scènewereld lijkt opgelegd te zijn van buitenaf, een formidabele manipulatie van individuen

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Daarin verschillen ze niet van de vader, die zijn hele leven lang geregeld spoorloos verdween, zijn droombeeld van de ideale vrouw najagend, zonder veel bekommernis om zijn werkelijke vrouwen

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
De verklaring van regisseur Giorgio Barberio Corsetti dekt wel vrij goed de visuele inhoud van de voorstelling: "een lange zoom-in op het inwendige van een ideale stad...de menigte die haar bevolkt

Woud betovert in betoverende dans: "Je ne... • 1 december 1988
Kortom, de ideale plaats voor sprookjesfantazie en volkomen tegengesteld aan de rationele wereld van het woord

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
het Franse hof van de Barok is deze beweging volledig uitgekristalliseerd; het hof heeft de stad verlaten en zich teruggetrokken in een ideale wereld, waar hovelingen niets te doen hebben dan te leven...Deze theatraliteit staat niet naast de werkelijkheid, maar verhevigt de werkelijkheid, viert ze in ideale vormen...Ze zet de tijd en de geschiedenis stil, vervangt de utopie door een ideale architektuur

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Mudances is dan natuurlijk een ideale, 'mooie' voorstelling voor mevrouw die net van haar kapper komt: die planten op de scène, haar kapper heeft er ook in zijn salon

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Op dat punt is de Munt immers een ideale partner, en Foccroulle, die zelf muzikant is, hecht daar veel belang aan

Ballett Frankfurt ongrijpbaar tussen sneeuwvlokjes • 3 mei 1993
naar psychologisch interpreteerbare scenario's, zonder enige sensualiteit, in de vreemdste vormen van lichamelijke uitdrukking waar je nauwelijks nog de ideale proporties, het ideale van ballet en dans

Amerikaanse Droom op zijn Vlaams • 10 december 1993
LEUVEN -- Reeds een schrijver als Alexis Tocuqeville beschreef de vreemde gevolgen van het democratisch ideaal van de Amerikaanse droom: de burgers van deze ideale samenleving bleken zich nauwelijks...Uiteindelijk zal hij de ideale zoon worden voor mommy en daddy, terwijl grandma stilletjes de aftocht blaast

Verhaal van virtuoos pianist • 15 december 1993
Hein van der Heijden speelt het wonderkind, Mark Rietman staat voor de concertpianist, Hans Kesting is de perfectionist die in de studio de ideale klank probeert te vinden en Han Kerckhoffs geeft

Autentieke emoties in "Witte nachten" • 26 oktober 1994
Het blijft wachten op de ideale geliefde

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Hij is een beetje waanwijs, zeker dat hij zijn leven op een waardige manier zal inrichten met een ideale vrouw...Sophie, met een vriend en een vriendin in het hotel voor een nacht gestrand, beantwoordt helemaal niet aan dat ideale vrouwbeeld

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Een en ander leidt tot de neo-stijlen, maar ook tot grootscheepse ingrepen in de stad, om de historische monumenten op een 'ideale' wijze in hun luister te herstellen

Bronkhorst en Jongewaard buiten beperkingen mooi uit • 24 mei 1995
GENT -- In de regel worden in een dansvoorstelling alle eigenaardigheden van een danserslichaam zo veel mogelijk weggemoffeld achter de ideale figuur die hij neerzet

Pina Bausch sluit dansers op in eeuwig... • 9 september 1995
Ze debiteert de teorie van de ideale proporties van het lichaam, volgens de gulden snede

"Tres" van Barkey blijft te schetsmatig • 28 december 1995
door literaire teksten (Flaubert, Cummings, Cervantes en Camus), het verlangen in al zijn gedaantes: ideale en perverse, hetero- en homo-erotische

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Handicap Zoals Jan Fabre die ziet, betracht de ideale artiest een totale schoonheid en oorspronkelijkheid, los van een oneigenlijke taal en structuur

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
ideale lichaam in de extreme situatie van de liefde en de dood, of nog beter het liefdesoffer opvoert, en daarin diepe waarheid meent te vinden

Droomwereld Monnier uiterst geraffineerd • 25 oktober 1996
Toch kan je Monnier in niets vergelijken met de abstractie van een klassieke choreograaf of met Merce Cunninghaim, die door het werk van een danser het ideale, fout- en gewichtloze ideaal van de

Een opbod aan solo's • 24 september 1997
Trouwens, wij hebben de financiële middelen niet om het "ideale" programma samen te stellen