62 document(en) met "inzichten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
de regie van Cornette tekort: het stuk heeft de vorm van een platte volksklucht waarin scherpe maatschappelijke inzichten verwerkt werden, en het oogt dan ook als een platte volksklucht, maar door het

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
Maar ondanks alle verwarring zijn veel inzichten die hij in zijn dagboek formuleert, bijna visionair te noemen...Veel van zijn inzichten maken nog steeds opgeld, o.a...Bij Nijinski hebben die inzichten echter geen politieke relevantie, maar zijn ze een literaire verwoording van de ervaring van de versplinterde mens (de dood). Een poging om een nieuwe eenheid (God

Rosas brengt dansteater met emotionele intensiteit: "Ottone,... • 28 september 1988
inzichten van de koreografe

Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
inzichten opgedaan uit persoonlijke lektuur...Wat onvermijdelijk illusoir is, doen alsof je ter plaatse voor de eerste maal inzichten te berde brengt, wordt feitelijk genegeerd, of eerder gemetamorfozeerd tot een anamnese...Door het kollektief herkauwen van biografische gegevens ontstaan plots inzichten die in het tweede deel van de voorstelling de revue passeren

Het muffe van teaterspelen • 28 juni 1991
Hij trakteert ons niet alleen op zijn inzichten in Bernhard en teaterspelen, maar ook op storende onderbrekingen op de meest ongeschikte momenten

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
De begeleidende teksten in de programma's bieden vaak interessanter inzichten dan wat er uiteindelijk te rapen valt

"De knie van de voetballer" of de... • 17 juni 1992
Die hebben meer te maken met de manier waarop Pasolini Italië in kranten, boeken, films en pamfletten bestookte met zijn radikale inzichten over de verzwegen kanten van de burgerlijke sarnenleving

Verknoeid staaltje van interbellum-architektuur • 30 juli 1993
Het is een stijl die gebruik maakt van inzichten uit het zuivere modernisme, en dan vooral het weren van ornamentiek ten voordele van de machine- en stoombootestetiek, en nieuwe konstruktieve ideeën...Het is dan ook verbluffend met hoeveel brio hij de modernistische inzichten in dit gebouw naar zijn hand zet om een schijnbaar zeer eenvoudige gevel een maximaal dramatisch effekt mee te geven

Butoh-gezelschap Ariadone brengt ondoorgrondelijke edelkitsch • 25 februari 1994
Ze verenigt tradities van het middeleeuwse Japanse teater met inzichten uit de moderne Europese literatuur

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
De tekst wordt het middel, nagenoeg het enige trouwens, waarmee de spelers elkaar iets proberen duidelijk te maken over hun inzichten

Goddelijke oneindigheid : Wereldpremière van Merce Cunninghams... • 19 mei 1994
Op een indrukwekkende manier geeft deze Ocean een gestalte aan de inzichten van Cage en Cunningham

Klankbord voor danskritiek • 27 mei 1994
inzichten over dans

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
het is bepaald eenvoudiger om vanuit een helder relaas van de gebeurtenissen steekhoudende interpretaties en inzichten te ontwikkelen

Barkey belicht troebele zones van het verlangen • 3 maart 1995
Ze brengt je bij voorbeeld als kijker bij herhaling tot nieuwe inzichten over dit toch alomtegenwoordige personage van Cervantes

Slide show zonder verklaring • 21 april 1995
De voorstelling is een vrijmoedig, al dan niet verzonnen, relaas van de ervaringen en inzichten die een jonge vrouw rond seks heeft opgedaan

Moeizaam teater over twee filozofen • 4 november 1995
De verschillende attitudes en inzichten waar ze voor staan, blijven daarom nogal schetsmatig

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
De eerste gaat over de onmogelijkheid om het rituele van theater nog nieuw leven in te blazen in deze tijd, en sluit verbazingwekkend dicht aan bij zijn én Becketts inzichten over theater

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
oeuvres, en over de inzichten en teksten van mensen die langere tijd als toeschouwer en criticus het theater gevolgd hebben

Oratorium met tegendraadse stiltes: Needcompany bundelt drie... • 21 april 1998
Deze emblematische figuur, die wellicht model kan staan voor de hedendaagse mens, toont hoe pover onze inzichten in macht en begeerte wel zijn

Tijdeloze duurzaamheid: De gebouwde dromen van Charles... • 19 november 1998
Deze architectuur blijkt op dezelfde wijze als Vandenhoves eigen werk betrokken te zijn op een "tijdeloze duurzaamheid". Veel nieuwe inzichten formuleert Bekaert in deze tekst niet, maar ze vormt