24 document(en) met "konkrete" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Berichten van de avant-garde: "Embodiment" van Harry... • 11 april 1986
BRUSSEL -- Wat Harry Dewit muzikaal aanricht zou je "konkrete muziek" kunnen noemen: de klanken die hij in "Embodiment" laat horen, ontstaan uit het bewegen van drie lichamen

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
konkrete vrouw spreken

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
Daar zij geen vaste regels voor, dat hangt af van de konkrete mensen die die opdrachten uitvoeren...KIT" ontwikkelden die zich vanuit de konkrete gebeurtenissen, de mensen op scène

Een merkwaardig debuut: "Het korte leven van... • 29 maart 1988
Heel wat tekst en handeling heeft rechtstreeks te maken met de konkrete situatie van twee mensen die zich afgezonderd hebben in een berghut om hun passie voor elkaar bot te vieren, ver van de storende

Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
zijn) vrouw, en de konkrete, lijfelijke maar zwijgende aanwezigheid van die vrouw in een "ordinaire" slaapkamer, op scherp...barrière van konkrete "probleempjes" op tegen dat beeld

Man betaalt vrouw voor liefde: Marguerite Duras... • 13 oktober 1988
De konkrete invulling door twee akteurs, twee lichamen van de tekst, kan moeilijk iets meer zijn dan een verarming, een reduktie van de spanning die in het abstrakte (je weet niets van man noch vrouw

Knappe dansers in valstrik van futiele koreografie:... • 7 februari 1989
Wellicht verklaart dat de overdreven sérieux waarmee de voorstelling gebracht wordt: als je met de konkrete dans bezig bent, zul je niet snel in futiele retorische gestualiteit vervallen

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
die zin is Wittgenstein Incorporated minstens evenzeer een denkoefening over akteren, niet abstrakt en op afstand maar op een konkrete manier, als een poging om de toeschouwer in te voeren in de eigen

Tweemaal hevige verlangens • 23 februari 1991
Het zijn nog steeds vijf konkrete vrouwen die op zoek zijn naar middelen om zich "waar" te maken (op scène), en je kan alleen maar vaststellen dat ze daar op een onwaarschijnlijke manier in slagen

"Infante": hard, precies en meer dan levensgroot • 29 april 1991
Niet te vergeten: er is de schaalvervorming van het geluid: de muziek, half live uitgevoerd is zo oorverdovend hard, dat de konkrete scèneklanken onhoorbaar worden en er bijna een ontkoppeling...Er is het konkrete gebeuren op de scène, mensen die daadwerkelijk met iets, of met elkaar bezig zijn, iets wat op zich de belangstelling wekt, de kijker bezig houdt (hoe doen ze het, hoe voelt het...En op dezelfde manier als Velasquez daarin slaagt, wil Lock zijn dansers zo'n overschrijding van de konkrete individualiteit laten bereiken

"Fase" van Rosas ontroerend • 16 november 1992
met de konkrete aanwezigheid van de dansers, en niet met een verhaal

Verslag van leeservaring • 30 maart 1993
Belangrijk zijn niet de konkrete personen die model stonden, wel hun voorbeeldwaarde

Ballet zonder blad voor de mond: "Limb's... • 24 april 1993
Dat konkrete vind je ook terug in de omgang met de scènetechniek: het zijn de dansers zelf, of in het eerste deel bij voorbeeld een man op een krukje, die de belichting uitvoeren, de decorstukken

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
verwijzen naar de konkrete situatie van deze twee akteurs, Carpentier en Rottier, in dit stuk

St. Georges, oefening met Romaanse ornamenten • 26 april 1994
Het intieme samenspel van kaders en ornamentale voorstellingen roept een andere, fantastische realiteit op, die los staat van de konkrete wereld waarvan het afgeleid is. Het lijken akrobatische

Inventaris zonder begin of einde : "Oefening... • 22 september 1994
De cliché-taal, de rijmelarijtjes en de vreemde opsommingen worden slechts af en toe onderbroken door erotische associaties en kleine verwijzingen naar de konkrete leefomstandigheden van deze twee

"La vita" van Perreault indrukwekkend en inhoudsloos • 23 september 1994
De konkrete danser wordt volledig opgeslorpt door een metafoor

Kaaiteater opent met bittere lach van Discordia • 1 december 1994
de enscenering van Maatschappij Discordia zijn die verhalen ontdaan van bijna alle konkrete anekdotiek

Hyperventilatie in ontheemde wereld • 23 december 1994
De vervreemding die daaruit ontstaat, doet je voorbij de konkrete omstandigheden van de personages luisteren naar de eksemplarische aard van hun geachten

Intrigerende Hamlet met jonge akteurs • 24 november 1995
Depressie en onmachtige woede van jonge mensen krijgen plots een gezicht, je kan het idee plots verbinden met een konkrete figuur en situatie