32 document(en) met "stelling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
De hierboven opgesomde "beeldjes" poneren koudweg, zonder enige argumentatie, de stelling dat onze levenswijze en opvattingen dit alles veroorzaken

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
Dat mag dan al waar zijn, deze stelling maakt nog geen teater

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
Het essay Against interpretation van Susan Sontag in het programmaboekje bij de voorstelling, borduurt hierop verder met de stelling dat elke kunstinterpretatie die het werk wil herleiden tot zijn

Vernuftige ervaringsmachines • 15 juli 1994
Ze wordt triomfantelijk rondgereden, tot ze de macht overneemt; symbolisch blijkt dat als ze de top van een hoge stelling van kartonnen dozen bezet

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Het dwingt je om ook zelf stelling te nemen, te vergelijken, je eigen opvattingen over bepaalde voorstellingen eraan te toetsen

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
Ik geloof dan ook niet dat het de modernistische stelling is -- het gaat om beweging en niets dan beweging, desnoods door poppen uit te voeren -- die het belang van de voorstelling bepaalt

Technologische hoogstandjes op rug Shakespeare • 1 juni 1996
het midden staat een stelling waarin een bewegende wand opgehangen is. In die wand kan een cirkel waaruit een rechthoek uitgespaard is, ronddraaien

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Ze presenteren steeds alle mogelijkheden en opties tegelijk, laten toe elke sociologische stelling te bewijzen of te ontkrachten...Dat laatste ligt voor de hand: de beurscrash noodzaakte de bouwheer het gebouw in te krimpen, bewijs van Koolhaas' stelling dat architectuur gestuurd wordt door processen die zij zelf niet kan

Langhoff beklemtoont onderstroom van geweld in Kafka • 19 april 1997
Tussen palmbomen staat een hoge, nogal vervallen stelling, waarboven een merkwaardige kast zweeft: het aandrijfmechanisme van de strafmachine...Onder die kast is de stelling afgeschermd door halfdoorschijnende plastic zeilen

Revolutionair choreograaf : Eva van Schaik over... • 17 juli 1997
De Nederlandse choreograaf Hans van Manen was een vurig pleitbezorger van de eerste stelling...Dat verrast enigszins omdat Van Schaik met haar boek Van Manens stelling wil onderbouwen dat dans een kunst is die ertoe doet

Kunst is een moeilijk vak • 8 maart 2001
Maar eens deze elementen in stelling gebracht zijn, gaat het fout

The world according to Jan Fabre • 25 juli 2001
De inhoud van de tekst geurt echter eerder naar zwavel en pek dan naar vrome wierook... De tekst vangt aan met de stelling dat we aan het begin van de 21e eeuw nog steeds leven in een middeleeuws

Het bloed van een theaterduivel • 28 juli 2001
De inhoud van de tekst geurt echter meer naar zwavel en pek dan naar vrome wierook De tekst vangt aan met de stelling dat we aan het begin van de 21ste eeuw nog steeds leven in een middeleeuws lichaam

Achter de scheur in de muur • 6 maart 2002
Het is een voorstel aan, geen voor-stelling voor het publiek...die zin is Swollip een voorstel, maar geen voor-stelling

De wondere werkelijkheid • 2 oktober 2002
Voorbeelden om die stelling te staven zijn legio

Eigentijdse lezing van het evangelie • 16 oktober 2002
voor Bernardo een manier om het woord te nemen, niet om een duidelijke stelling te poneren, maar wel om in de combinatie van literatuur, muziek, dans en beeld een denkbeeldige, heterogene wereld te

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Overigens geldt de stelling niet dat dat theater, dat bijvoorbeeld in de Odéon of in het theater van Bordeaux een exemplarische vorm aannam, het publiek, en zo je wil dus de stad, een spiegel voorhield...Voor dit theater is de stelling dat het publiek de scène een spiegel voorhield niet correct, evenmin als de stelling dat de scène condenseerde wat onder het publiek aan de gang was...Jans' stelling dat de stad innig met het theater verbonden is (en vice versa), gaat voor dit theater uit de achttiende eeuw op een bijna letterlijke wijze op

Schoppen tegen het bestel • 15 januari 2003
De strijd van de wereld ligt bij de vagina van de vrouw, is zijn stelling

Interval tussen twee beelden • 15 januari 2003
gaan uit van de stelling dat je bewegingen nooit uitvindt, maar dat ze, net zoals de houdingen in het klassiek ballet, een mengvorm zijn van bestaande, gegeven bewegingsregisters

Woonhuisarchitectuur in de twintigste eeuw • 23 januari 2003
Architecten grepen een opdracht vaak aan om een polemische stelling in te nemen in het debat