221 document(en) met "vrouwen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
uitslovende vrouwen, ronddolende Beckettiaanse mannenfiguren... Linkes werk gebruikt statische vormen (in casu het gebruik van gedateerde theatervormen, zoals de suggestie van een diepere werkelijkheid

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Maar het is wel zo - dat is me bij dit stuk ook opgevallen - dat vrouwen, omdat ze pas veel later zijn gaan schrijven of erkend werden als schrijvers, dingen verwoorden die mannen al lang verwoord...Mannen (schrijvers) zijn daar al sinds Oidipous zelf mee bezig, terwijl vrouwen die problematiek nog moeten doorwerken, op hun manier...Hoe verschillende moeders ze ook gehad hebben, de actrices herkende onmiddellijk alle conflicten waar de vrouwen in dit stuk onder bedolven worden

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
figuur al bij voorbaat ondergraven is. Ook andere mythische elementen, zoals de heksendans die de vrouwen uitvoeren bij het vermoorden van de man, verliezen veel van hun indringendheid, omdat ze allemaal

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
twee vrouwen door de mannen hardhandig rondgezwierd worden, klinkt het liedje: "Each man kills the things he loves". Hierna wordt de taal volledig verlaten als voermiddel voor het stuk, en blijven enkel de

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
het stuk zien we een aantal aanhangers van die moderne ideeën die lid zijn van een club waar geen mannelijke mannen en geen vrouwelijke vrouwen toegelaten worden

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
De graad van onwerkelijkheid van wat op scène gebeurt wordt nog versterkt door de schijnbare geslachtloosheid van de dansers (je ziet wel dat er mannen en vrouwen zijn, maar dat onderscheid is even...Nog zo’n eigenaardigheid is de negatie van het onderscheid man-vrouw tijdens de voorstelling, terwijl bij het groeten na de voorstelling -- terug naar de gewone conventies -- mannen en vrouwen apart

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Ook de akteurs zelf worden tegen elkaar uitgespeeld (de lange zware Frans Poelstra tegen de beweeglijke Alessandro Certini; de drie vrouwen). In al deze snelheid, kontrastwerking en humor tegen een

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
Tompkins haalde zijn inspiratie uit de fotoseries van de Amerikaan Edward Muybridge, waarin mannen en vrouwen zelden samen afgebeeld worden

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Die oude man is de vader van Eddie (Dirk Buyse) en May (Mia Grijp), kinderen die hij verwekte bij twee verschillende vrouwen...Daarin verschillen ze niet van de vader, die zijn hele leven lang geregeld spoorloos verdween, zijn droombeeld van de ideale vrouw najagend, zonder veel bekommernis om zijn werkelijke vrouwen

Mooi is nog niet interessant: Ginette Laurin:... • 5 december 1985
De bedoeling zou zijn de ontroering te tonen die drie verschillende vrouwen ondervinden bij een val-aktie...Het kontrast tussen de drie vrouwen schuilt vaak in het samen bewegen van twee danseressen, terwijl de derde op haar eentje danst of gewoon stil zit

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Door de vertraging, en omdat de voetballers geen mannen maar vrouwen zijn (die er "verstand" van hebben), kijk je voortdurend met het ene oog naar observaties over het voetballende lichaam, en met het

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
BRUSSEL -- "Sara zegt...Leila zegt", is een toneelbewerking door Frans Buyens van gesprekken tussen twee joodse vrouwen die als kind opgesloten werden in koncentratiekampen...gedachten van de twee vrouwen...Ondanks de aangrijpende getuigenissen van de twee vrouwen, slaagde de regie van Ronnie Commissaris er niet in met dit gegeven ook boeiend teater te maken

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
manipulaties (opdelen van het beeld in drie niet-synchrone stroken, slow-motion, kleurverzadiging van het beeld). De beelden tonen drie vrouwen die in een verlaten fabriek (de Dijlemolens te Leuven) op straat en op

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
Plotseling komt de voorstelling tot stilstand, de meisjesachtige volwassen vrouwen kleden zich om...Op het einde van de voorstelling, worden de kinderkleedjes weer afgelegd en zien we volwassen vrouwen

"Silicone", een woord dat niet komt: Rijnders'... • 2 juni 1986
De rode draad van het verhaal is het woord "silicone", dat Sylvia zich niet meer kan herinneren als ze spreekt over borstkorrekties bij vrouwen

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
De strijd tegen die zwaarte wordt met geweldige krachtinspanningen gevoerd: vrouwen springen op en gooien zich met kracht in de armen van mannen, Joelle Bouvier zelf rent keer op keer een trapje op en...Een belangrijk en betekenisvol aspekt in de opbouw van de koreografie, is de aanhoudende groepsbeweging van de dansers, vaak mannen en vrouwen gescheiden

Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
Op die muziek evolueren de zes dansers, vijf vrouwen en een man, in een decor dat uiteenvalt in drie onderscheiden velden...Het hele stuk lang is er eigenlijk geen enkel echt kontakt, ook geen oogkontakt, tussen de vrouwen...Tussen de man en twee vrouwen is er op verschillende ogenblikken wel direkt fysiek en gewelddadig kontakt

"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
De vrouwen in dit stuk staan daar min of meer buiten

Pijnlijk weerzien De Mannen van den Dam:... • 12 december 1986
De passage waarin de winden Indra's dochter Agnes toespreken over het leed op de aarde, is zo stuntelig in elkaar gezet (de winden - twee vrouwen - klinken meer als een kakafonie dan als de klaagzang

Tussen Cunningham en poëtische beelden: "blue rAn... • 28 januari 1987
En anderzijds is iets niet noodzakelijk poëtisch omdat het over mannen en vrouwen gaat