96 document(en) met "De Schrijver" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Het stuk raakt niet aan de essentie van het vrouw-zijn, wel aan de essentie van de moeder-dochterverhouding in de westerse samenleving...De neuroloog De Bono heeft een boek over de werking van de hersenen geschreven, waarin hij dat fenomeen beschrijft...Ik heb een alibi nodig om iets te maken dat afgezien van de autobiografie ook nog voor de mensen interessant is. Ik heb de behoefte aan respons uit de zaal in de vorm van gelach

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
plakken". Hoewel ze dan ook blijven leven en steeds opnieuw dreigen de hersens van de schrijver aan te verten...dat gevecht met woorden (soms letterlijk beschreven alsof de schrijver woorden dood slaat) duiken ook andere lijnen op: de schrijver die opgeslorpt wordt door zijn personages, de samenhang met zijn...Ook aan de details van de scenografie is aandacht besteed: als de schrijver opkomt bv

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
Na enkele jaren, als ze goed en wel, via de noodzakelijke melodramatische tussenstations, getrouwd is met de schrijver, en een gevierde aktrice is, blijkt ze al evenzeer een geblaseerde burgervrouw te...De schrijver geniet ondertussen een zeker aanzien, maar beseft: "Niet de liefde is vermoord, maar wel het vertrouwen". Een kronisch wantrouwen in wat je ziet, denkt, beleeft is de sleutel tot...Rudi Bekaert als de schrijver maakt van zijn personage een eerder loze karikatuur, hoewel zijn houterige gestiek onweerstaanbaar grappig is. Hilde Wils als moeder bevredigt het minst, omdat ze

Studenten herlezen Schillers "Don Carlos" • 5 maart 1986
De "Don Carlos" van Schiller, die gebracht wordt door de studenten dramaturgie van de KU Leuven, als een poging om de stap te zetten van dramaturgische analyse naar de scenische werkelijkheid, blinkt...Hij ordende de voorstellen die door de studenten aangebracht werden, en ontwierp een speelruimte: kale witte wanden met muurlichtjes, en in de achtergrond een paar zetels, een bureau, een sofa en een...Die complexiteit werd veroorzaakt door de twintig jaar die Schiller aan het stuk gewerkt heeft, waardoor de personages steeds in een wisselend daglicht kwamen te staan, naarmate de ideeën van de

Italiaanse avant-garde blijft vrij duister • 17 mei 1986
ANTWERPEN -- Met Ritratto dell'Attore da Giovane, het tweede deel in de trilogie Perdita di Memoria, van de Italiaanse teatergroep Magazinni Produzioni, komt er niet dadelijk meer klaarheid in de...Hoewel het er wel naar uitziet dat de groep, in navolging van het grote voorbeeld Pasolini, voor de algemene inkleding van de voorstelling een omgekeerde semiotiek toepast: eerst is er het (imposante...Door de muziek en de personen en toestanden die de akteurs opnoemen, heb je de indruk dat het geheel zich afspeelt ergens aan de Middellandse Zee, in een mondaine badstad

Maatschappij Discordia met Kipphardtkomedie • 5 december 1986
Dat repetitiekarakter van de voorstelling wordt natuurlijk in eerste instantie veroorzaakt door de aanwezigheid van Lamers, die op een kistje en een stapeltje dekens aan de rand van de scène toekijkt...Het procédé werkt op de duur dolkomisch, het in razende vaart afraffelen van de tekst, het frenetieke brilletjeswisselen en de plotse breuken in de voorstelling als er ingehaakt wordt op toevallige...gebeurtenissen buiten (de gordijnen van de zaal waren opengeschoven, zodat de akteurs door alle voorbijgangers gezien konden worden) of op scène veroorzaakt pure slapstick die de eigenlijke komedie -- een echte

Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
de eindeloze en uitzichtloze woordenstromen wordt de intellektuele perversie van de kultuurminnende Oostenrijkse hogere bourgeoisie weer breed uitgesmeerd...Met dat gesprek is trouwens iets vreemds aan de hand, want de zusters "spelen" maar een beetje, vertonen af en toe reakties die lijnrecht tegen de inhoud van de tekst ingaan, maar die wel best te...Want de samenhang in het akteren raakt verder en verder zoek, de onderlinge verhoudingen tussen de akteurs zijn enkel nog te begrijpen als men er van uitgaat dat alleen wie spreekt "speelt", en dat al

BKT brengt indringend stuk over mensenrechten: "De... • 10 december 1986
karakterontwikkeling van de protagonist, zijn vrouw en zijn ambassadesekretaris Othello, in hoeverre het geschetste klimaat en de vertegenwoordiger van de stalinistische heilstaat niet hooguit een lichte karikatuur zijn...Terwijl geleidelijk alle zekerheden van de ambassadeur instorten, brengt de dissident hem op een naief-eerlijke manier het inzicht bij dat de impasse waarin hij verkeert enkel op te lossen is door...Op die manier wordt het karakter van een realistische fabel alle eer angedaan, en wordt er zeer dicht tegen de vermoedelijke intenties van de schrijver aan gewerkt

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
LEUVEN -- Tijdens de "Week van de onbehaaglijke komedie" werden de tweede en de derde avond gevuld door Kamagurka en Herr Seele met "Werken harder dan gewoonlijk" (dinsdagavond) en HTP of Jan Decorte...Met dit verschil dat Kamagurka zelfs niet meer de moeite doet om de historische achtergrond van de konventies die hij ondergraaft grondig na te gaan, terwijl dat bij Decorte toch wat ingewikkelder...iedereen dan maar de zaal wil verlaten...? Er ontspint zich een hele diskussie tussen de personages en de regisseur en de dramaturg (die later ook de schrijver blijkt te zijn, die brieven stuurt

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Nederlandse teaterestablishment, maar in dit verband vooral interessant als schrijver van absurde komedies als Dolly, of avocado's bij de lunch), Jan Joris Lamers, Gerrit Bons en René Eljon van Maatschappij...Dat hielp in elk geval om het karakter van "saaie, akademische zitting" te omzeilen, maar ondanks herhaalde pogingen van de moderator om de zaak min of meer in goede banen te houden, werd dit evenmin...Af" Ondertussen werd door iemand in het publiek de vraag gesteld waarom de heren kunstenaars nooit eens iets "af" prezenteerden en het publiek steeds betrokken in hun onderzoek, en daarmee dreef

Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
Dialogen waar de schrijver enkel nog via taalspelletjes zijn eigen idioom probeert te omcirkelen maar de greep op de gebeurtenissen heeft opgegeven...Die gebeurtenissen lijden dan ook onder inbreuken uit een chaotische buitenwereld die parasiteren op de woorden van de schrijver...Dialogen Maar achter die schrijver van de personages verschuilt zich de schrijver van de schrijver

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
die reeks brengen zij "Het kompromis" van de Hongaarse schrijver Istvan Eörsi...Deze produktie is -- alleen al door de intrigerende tekstopbouw -- veel boeiender dan de vorige in deze reeks, de bevlogen parabel "De ambassadeur" van Mrozek...De regie van Mark Dewit werkt zeer goed, ze laat toe de intriges en dwaalsporen in de gesprekken goed te volgen

Boeiend onderzoek, ook voor buitenstaanders: Studenten teaterwetenschappen... • 20 maart 1987
Om teatermaken aan den lijve te ervaren voeren de studenten teaterwetenschappen aan de KU Leuven elk jaar, na een vrij grondige dramaturgische analyse, een stuk op...De ene akteur pareert deze chaotische tekst vlotter dan de andere, de ene heeft ook minder last dan de andere van de konfrontatie met het publiek...Hier en daar zijn er enkele absurde toestanden ingelast in de stukken, die impliciet of expliciet refereren naar droombeelden van de figuren

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
Zelf merkte hij toen op dat de omstandigheid, dat twee mensen samen op een podium staan, de schrijver verplicht een bepaalde tijd met woorden te vullen, omdat twee mensen die liggen te vrijen teatraal...Het eindeloos herkauwen, het vastlopen in de laatste groef zonder ooit dichter bij de kern van de zaak te komen, dat is precies wat de relatie gaande houdt en boeiend maakt; de morele beoordeling...De vloer is bedekt met geelachtig plastiek Bij de aanvang van het stuk maakt Muizelaar een opmerking over de stank van de orchidee, die ogenschijnlijk geen geur kan verspreiden, en dat wordt de

Charles Vandenhoves geslaagd debuut als decorontwerper: Attributen... • 25 januari 1988
Met de regisseur zit het niet goed, met de schrijver zit het niet goed, met het stuk zit het niet goed," aldus Ritsema "We zochten dus een houvast om te werken, en dat vonden we in het werk van...Ritsema wou een decor als een klankkast, zoals een klankkast bij een viool hoort, een decor dat een bewustzijn van ruimte gaf aan de akteurs, ongeveer op dezelfde manier als de bestuurder van de wagen...De kleurkeuze, wit, rood, verwijst in zijn schrilheid naar de scherpe konfliktsituaties terwijl het goud van de achterwanden het rituele karakter van de handeling onderstreept

Net zoveel tot er niets meer overblijft:... • 17 februari 1988
Europa geheten, die haar eigen vloertje meesleept waar ze gaat en verder om de haverklap haar bloeze uitspeelt (Brit Alen). Er is in de lege stad natuurlijk niets te beleven, zodat er voor de aangestranden...Enkel Mieke Verdin ontsnapt door de bomen met een mes te bedreigen, maar de twee mannen blijven in de ban van het bos, en veranderen uiteindelijk in twee bomen...Het heeft er eigenlijk alle schijn van dat de plotselinge overdaad aan produktiemiddelen de regisseur/schrijver zodanig in verwarring heeft gebracht dat hij het noorden heeft verloren

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Uiteindelijk worden zijn wandaden de toch zeer begrijpende kerkelijke overheid te bar, en wordt hij voor de kerkelijke rechtbank gedaagd...Hij peilt naar de drijfveren achter het walgelijk gedrag van Gilles, waarbij al snel enerzijds de problematische relatie met God en zijn "zusje" Jeanne d'Arc en anderzijds de demonische figuur van...Er moet echter bij gezegd worden dat heel wat mensen op de première blijkbaar veel houden van dit soort teater met uitbundige akteerprestaties, want op het einde van de voorstelling kregen, schrijver

Discordia ontdekt: mot in Hugo Claus' myte:... • 2 maart 1988
Alles samen levert dat een ontzettende verwarring op, die op de premiere dan nog koel geregistreerd werd door een fotograaf die kriskras over de scène rondwandelde en doodgemoedereerd de beste...De personen uit de Dans van de reiger zijn nog min of meer te herkennen in een akteur: moeder Frieda Pittoors, zoon Jan-Joris Lnmers, vrouw Annet Kouwenhoven en minnaar Titus Muizelaar...Waarmee de relatie tekst-akteur-publiek helemaal op zijn kop stond, want wat normaal voorgekauwd en verwerkt is voor de toeschouwer, moest hij nu zelf via de stuntelige akteurslezing gaan

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
De schrijver grijpt dat gegeven aan om een zeer complex portret van een vrouw en een man te tekenen, Judith en Holofernes...Hilde Wils heeft door de coupures die ze aanbracht in de tekst, de aandacht nog sterker toegespitst op de puur psychologische ontwikkeling, vooral van Judith...Beiden worden daarin gesteund door de goede details in de akteursregie zoals de gebaren die op een ekonomische, maar zeer precieze manier hun trots tegenover de anderen laten blijken

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
anderzijds door het stilistische kunst- en vliegwerk van de schrijver zeer vervreemdend werkt, zonder dat die vervreemding opgelost wordt in een nieuw inzicht...Het is sedert enkele jaren de gewoon bij de afdeling theaterwetenschappen van de KU Leuven dat de studenten zelf een stuk spelen in een regie van een beroepsregisseur om de realiteit van het...De energieke en volslagen onbevangen manier -- het is misschien een eigenaardige uitdrukking - waarop de acteurs omgaan met de larmoyante teksten vol geleuter en intellectuele prietpraat, de manier