675 document(en) met "door" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
en die wordt dan overgenomen door andere dansers...De graad van onwerkelijkheid van wat op scène gebeurt wordt nog versterkt door de schijnbare geslachtloosheid van de dansers (je ziet wel dat er mannen en vrouwen zijn, maar dat onderscheid is even...De speelsheid, het onnozele zelfs hiervan, verder echter tegengesproken, door de pijnlijk ernstige blik en het lange, magere en diepst gespannen lichaam van Childs, waardoor de zweem van een

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
De groep zelf spreekt van een wandeling, met tal van gebeurtenissen, van een familie door een bos langs een pad van appelsienen...Die indruk ontstaat door een typisch procédé: de klown als iemand die, in tegenstelling tot de toeschouwers, geen inzicht heeft in de situatie, stuntelend rondsloft, tegen anderen botst en

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
Dit is ook geen romantische vertoning waar je in kan "zwelgen". De opvoering wordt getekend door een tedere ironie over de man-vrouw relatie, waarbij vooral de man "in zijn hemd gezet" wordt...Even laat je je helemaal gaan in deze vertrouwde en emotioneel sterk gekleurde enscenering (onderstreept door één voor een keer geel-oranje belichting) tot de muziek afbreekt en je voelt dat je je...die, alleen al door de ontdubbeling, de mannen treft Ze komt naar voor als de figuur waar de man zich het hoofd over breekt die hij probeert te veroveren, maar die telkens ontglipt als ze het meest

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
De eerste keert zich om en geeft de volgende een slag in het gezicht, die loopt door en slaat de volgende, die dan weer naar de laatste (en grootste) loopt, hem slaat en dadelijk zelf een slag

Booth en Paxton dansen improvizatie • 2 november 1985
door de ondertussen beroemd geworden "Contact Improvization", een duet waarin de dansers voortdurend met elkaar in kontakt blijven, zonder elkaar met de handen aan te raken

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
Af en toe onderstreept hij dat gelijk nog eens door propjes te mikken naar de anderen met zijn katapult...Door enkele ingrepen wordt de schematische aard van de personages gereveleerd

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
BRUSSEL -- Wie de film "Paris, Texas" van Wim Wenders gezien heeft, waarvan het scenario geschreven werd door Sam Shepard, zal ongetwijfeld in de enscenering van Shepards "Fool for love" door het BKT...Ook door zijn opbouw, de detective-achtige ontrafeling van een incestueuze relatie tussen een halfbroer en halfzuster, heeft het verhaal veel weg van een variante op de Oedipusmyte...verlangen, waarvoor vooral Eddie met zijn doelloos zwerven (er worden behoorlijk wat kilometers gereden) en door zich te bezatten, op de vlucht is. Je ontkomt bij dit stuk niet aan een sterk déjà-vu-gevoel

De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
Maar de suggestie van een oer-ritueel, een primitieve vruchtbaarheidsdans, blijft altijd aanwezig, gedragen door een in essentie post-moderne bewegingstaal...Dat weet Chouinard ook en ze neutralizeert dat gegeven door het even open en bloot als haar intieme handelingen op scène te zetten, of het "gemaakte" van de voorstelling door te prikken

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
De kunstenaar heeft dan het statuut van de outlaw, of de ziener die uiteraard niet begrepen wordt door de duffe bourgeois-wereld...De schijnwerkelijkheid, de decor-matigheid van de voorstelling wordt aangegeven door een kleine truuk, het belichten van de scène met black-light waardoor je niets werkelijk kan onderscheiden maar...Dat het teater is, blijkt ook uit de nadrukkelijke aanwezigheid van het doek en de voetlichten, en de pogingen om de kale en weinig komfortabele zaal van 't Stuc door middel van tapijt en kussens

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
BRUSSEL -- Als voorsmaakje, in een lange reeks voorstellingen die vanaf februari door Vlaanderen trekt onder de titel "L'Avanguardia Italiana", stelt het Vlaams Teatercircuit de groep "La Gaia Scienza

Mooi is nog niet interessant: Ginette Laurin:... • 5 december 1985
SINT-TRUIDEN -- Ginette Laurin, een danseres uit Québec, toert voor het ogenblik door België met een programma dat oogt als een "menu chinois", een verzameling van de beste hapjes uit haar

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Het Gevolg" heeft dat probleem opgelost door Atheense toestanden te vervangen door meer hedendaagse (zoals een konferentie onder de goden die veel weg heeft van een VN-vergadering) taferelen...Dat iets of wat simpele gegeven hebben de akteurs gestoffeerd door zeer veel aandacht te koncentreren op het visuele...Berend Dikkers overtuigt het minst in de rol van kolonel Tereus, maar er is eigenlijk geen enkel moment, zelfs niet bij de herhaaldelijke rolwisselingen (de 14 personages worden door 4 akteurs

Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
vogels". Het stuk is een bewerking door Jean-Claude Carrière van het gelijknamige gedicht van de Perzische dichter Farid-ud-Din'Attar, bekend geworden door de regie van Peter Brook...De Antwerpse produktie wordt nu hernomen, het gezelschap is uitgebreid met afgestudeerden van "Mudra", de dansschool die opgericht werd door Béjart...Het gevolg is immers geen verheldering van de inhoud, het lijkt door dat procédé allemaal zo voor de hand liggend en duidelijk dat je zelfs de moeite niet meer neemt om over het gebodene na te denken

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
De lange toneelruimte is door Patrick Bonté met zeildoeken omgevormd tot een plaats die doet denken aan een lange kloostergang, of zelfs een soort van katakombe...dwangdenkbeeld, dat door zijn eindeloze herhaling tot een soort trance leidt...Een arm zwiert omhoog, om iemand neer te steken met een mes, het lichaam verkrampt nauwelijks merkbaar, en de klauw- en krab-bewegingen gaan in een steeds hoger, spastisch tempo door, onder

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Als de Brabançonne weerklinkt wordt de triomftocht al snel onderbroken door ruzies tussen de Waalse en Vlaamse danseres...Door de vertraging, en omdat de voetballers geen mannen maar vrouwen zijn (die er "verstand" van hebben), kijk je voortdurend met het ene oog naar observaties over het voetballende lichaam, en met het...Door een zwart doek dat de scène in twee deelt worden de lichamen soms gehalveerd; het aandoen van de voetbalschoenen wordt een ritmische montage, waarin twee paar voeten plotseling in faze samen

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
Hetzelfde geldt voor Andreas Van De Maele en Daan Hugaert als Lenny en Joey; door hun wijze van akteren wordt het uitbreken van de koortsdroom in het banale leven het best op de planken gezet...vertaald door „vleesnat", maar het ging hem Pinter duidelijk niet biefstuk...De tekst van "De thuiskomst", in de vertaling van Alex Mallems, is uitgegeven door Dedalus en wordt in Vlaanderen via de boekhandel verspreid door Contact-Antwerpen (60 blz

Schilderen op dans met licht: "Sans Légende"... • 13 januari 1986
Ze kan op de scène bij gebrek aan licht moeilijk echt bestaan, ze bestaat vooral als schaduw, als projektiescherm, als een ding dat probeert een eigen leven te leiden maar; daarin verstoord wordt door...Dat klinkt door in de geluidsmontage van Marie Jeanne Wyckmans: als Verhoye over de grond rolt of beweegt, klinkt soms een geluid als van een blikje met steentjes dat gekanteld wordt...Dit is een nogal summiere opsomming en interpretatie van een serie tekens die gegeven worden door Verhoye, Moyano en Wyckmans, en die hun betekenis vooral ontlenen aan hun kombinatie binnen de

Gevecht met kale muren: "Muurwerk" van Roxanne... • 16 januari 1986
Deze beweging, die steeds weer terugkeert, is enorm fascinerend om te zien, ook door de associatie die ze oproept...Maar ook en nog veel meer aan een vrouw die door opsluiting aan wanhoop ten prooi is. Die gissingen doen echter weinig ter zake, als povere interpretaties van een grote betekenisrijkdom

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Als teatertekst blijkt dit stuk, door gebrek aan een goede dramatische struktuur, nogal problematisch...Tot mijn grote verbazing volgde hierna een uitermate naturalistische spelinterpretatie van het gegeven, af en toe onderbroken door een duidelijk signaal dat het "maar teater" was...Eigenlijk gedragen ze zich als op een generale repetitie; ze geven aan de technici af en toe instrukties en regelen zelf de belichting tussen twee flarden tekst door

Ook de dood heeft grappige kanten: "Théâtre... • 10 februari 1986
Er is niemand meer om mee te praten behalve een kwaadaardige kast en een onverschillige fluitketel (uitgebeeld door de overige twee). Voor het zover is, valt er nogal wat te lachen, en wat meer