47 document(en) met "fabres" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
deze beeldlawine kon Jan Fabres "Macht der theaterlijke dwaasheden" moielijk ontbreken

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
Enerzijds heeft de voorstelling de obstinate repetitiviteit die ook Fabres vroegere teaterwerk kenmerkte...net zoals Fabres recent grafisch werk...Het is een werk dat mij sterk gekleurd lijkt door Fabres ervaringen als beeldend kunstenaar, die overgebracht zijn naar de scène

"Das Interview das stirbt" jeugdwerk in gerijpte... • 9 september 1989
Door de goede kontakten met TaT (die ook Needcompany mee produceren) en de grote interesse in Duitsland voor Fabres werk, kon Fabre uiteindelijk in Frankfort aan de slag

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Maar anderzijds is het aannemelijk dat je snel afhaakt, dat je botweg niet "gepakt" wordt door Fabres magische klokwerk

De kommunikatie voorbij?: Jan Fabres "Die Reinkarnation... • 29 september 1989

"Zij was en zij is, zelfs" van... • 20 oktober 1991
Tot Fabres ordoorgrondelijkheden behoren bij voorbeeld de grote spinnen die her en der op de scène liggen...Helaas, Fabres konstruktie vertoont een wel tergende fout...Fabres vorige werkstuk, Sweet Temptations leed trouwens onder dezelfde kwaal

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Verschaffel: "Dat was het probleem waar Fabres opera mee geworsteld heeft

Konijn, puntmuts en taal • 20 maart 1992
BRUSSEL -- Aan Jan Fabres jongste teatervoorstelling, Wie spreekt mijn gedachte..., een monoloog gespeeld door Marc (Moon) Van Overmeir, zitten twee kanten

Nieuwe Fabre is echte Fabre • 21 december 1992
Dat is heel wat anders dan de onbepaalde droomwerelden van Fabres vroeger werk...En de liefde onttrekt zich aan rechtvaardiging of uitleg (anders is het een parodie of teater)". Tegenover de sprookjesachtige, onderkoelde onwerkelijkheid van Fabres vroegere voorstellingen is dat

Jan Fabre vat zichzelf samen in jongste... • 26 april 1993
Fabres koreografie hen opsluit...sound of one hand dapping", Fabres entomologisch observatorium van een wrede, door noodzaak geregeerde wereld waar alles uitwendigheid is, wordt door die spanning een meesterwerk...Het biedt ook een syntese van steeds weer opduikende tema's in Fabres werk

Hoe Fabriaanse landschappen ontstaan • 26 juni 1993
Je voelt ook de roekeloosheid waarmee hij werkt: als anderen het niet meer zien zitten, ziet Fabre nog wel een gat, "als we het hoofd maar koel houden". Het is Fabres voortdurend aanwezige stem die je...En het is net die wereld waar Fabres opera een uitzicht op geeft...Met dit soort bescheiden montage-ingrepen weet Herman Van Eyken het biezondere van Fabres werk intakt over te brengen en toch een inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis ervan

Fabre toont sadistisch universum: Koreografie verwijst naar... • 1 oktober 1993
Fabres wereld zoals hij ze hier tot leven wekt, is daar de absolute tegenvoeter van

Vandekeybus zorgt voor karnaval : "Mountains made... • 30 mei 1994
Er zijn wel wat parallellen te trekken met Jan Fabres Da un'altra faccia del tempo maar in vergelijking blijft deze voorstelling erg voorzichtig

Drie oudere koreografen in festival De Beweeging • 2 juni 1994
vaak te zien was in België, en onlangs nog opdook in Fabres Da un'altra faccia del tempo

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
Fabres wereld is die lijmstokman het symbool van de kunstenaar die een zuiverende taak heeft in de samenleving...Fabres houding tegenover het klassieke ballet lijkt heel sterk op deze operatie van ontledigen en transformeren...Het tumultueuze, losbandige van de eerste scène doet denken aan de uitspattingen van Fabres vroegere Sweet Temptations, ook al door het gebruik van rockmuziek

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
Misschien is dat wel een van de geheimen van Fabres magie: door de dwang die hij zijn dansers oplegt om net dat te doen wat hen onbekend is, ontstaat de spanning die de schoonheid van zijn

Allerminst een doodnormale vrouw • 23 september 1995
ANTWERPEN -- De titel van Jan Fabres nieuwe toneelstuk voor Els Deceukelier, Een doodnormale vrouw, zal wel de geschiedenis ingaan als een schoolvoorbeeld van understatement...Het blijft natuurlijk moeilijk om Fabres werk te benaderen met de gangbare normen en interpretatieschema's van kunst...deze doodnormale vrouw als toneelstuk dus biezonder geslaagd, met de formulering van Fabres tekst heb ik het moeilijk

Jan Fabre viert uitzinnig karnaval: "Universal Copyrights... • 27 oktober 1995
BRUSSEL -- Jan Fabres jongste werkstuk, een mengvorm van teater en dans, verwijst in zijn titel, Universal Copyrights 1&9, naar twee nummers van The Beatles op The white album: "Revolution 1" en...Waar herhaling vroeger een belangrijke meerwaarde gaf aan Fabres werk, omdat ze de kwetsbaarheid en de pure lichamelijkheid van de dansers zichtbaar maakte in de opgelegde oefeningen, is dat hier niet

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Toch schuift zijn vertolking van Jan Fabres De keizer van het verlies regelmatig langs de tekst heen

Danslandschap dreigt te verstarren: "Grote drie" onder... • 28 augustus 1996
Fabres organisatie Troubleyn, gesubsidieerd in de categorie theater, zou je als buitenbeentje kunnen zien