211 document(en) met "gebeuren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Maar dat verwijzen moet dan maar in de breinen van de toeschouwers gebeuren...Ja, behoorlijk, maar dat is ook het aantrekkelijke ervan, het is leuk dat je totaal niet weet wat er gaat gebeuren

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
wanen, zijn vragen over het woord en God ("Was God een spraakleraar"). Dat is uiteraard een puur tekstueel gebeuren, het is nauwelijks relevant of Baillon nu echt woorden "doodsloeg" of dacht dat een

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Ondertussen wijzigt constant het beeld dat je krijgt van het totale gebeuren door het steeds verder uiteenschuiven van de tribunes, tot op een bepaald moment dat diffuse, vale beeld van een

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
De belichting van die scène is er ook volledig op gericht om alles die onwerkelijke, schijnbaar koherente hyper-realiteit van een "waarachtig en diepgravend" gebeuren mee te geven, een koncentraat van

Ook de dood heeft grappige kanten: "Théâtre... • 10 februari 1986
Het wil dan wel eens gebeuren dat wie alleen achterblijft zo in de war is dat hij niets dan stommiteiten uithaalt

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
muzikale fazeverschuivingen "zag" gebeuren...onderstreept door de weinig flatterende belichting en de grote kamer waarin het gebeuren zich afspeelt; door de lucide struktuur van de dans gekoppeld aan een sterke emotionaliteit, ondersteund door tekst- en

Kantor tussen leven en dood: "Artiesten kunnen... • 23 oktober 1986
De dode wandelt weg als een houten klaas, en het gebeuren verplaatst zich naar een cel, de hel, die tegelijk de plaats is waar het verleden van het voornaamste personage, Kantor zelf (die zijdelings

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
verlangen het gebeuren in een verhaal om te zetten, met een begin, een midden en een einde, dat het kontingente gebeuren (de fysieke begeerte) zal transcenderen

Esquisse danst het zware leven: "Le Royaume... • 15 november 1986
De beperkte afmetingen van de scène en de beperkte gezichtshoek in de Lantaren in Rotterdam beletten dan ook om het hele gebeuren (want zo kan je het wel noemen) ten volle te volgen; dat euvel zal

Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
En dan is er nog een zeer gekke opsplitsing van het gebeuren tussen fysieke aktie (zoals het eten van moorkoppen) die helemaal tegen de achterwand door een verder overbodige Matthias De Koning wordt

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
Het hele gebeuren werd simultaan op video opgenomen en weergegeven op schermen in de zaal

Sprong van de Eiffeltoren: "Récital" van Mark... • 6 februari 1987
Het is de plaats waar zelfmoorden gebeuren

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
Een god doet mirakels, en dat laten we gebeuren, we zien wat dat doet bij het publiek

Adriana Boriello speels en intiem: "Allegro, vivace... • 4 april 1987
Als je maar met een half oog kijkt, of zit te wachten op grootse gebaren, zie je niets, of kwasi niets, gebeuren

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
Je konstateert dat het gebeuren op de scène een sterk ingedikte en gekonstrueerde analogie is van dagdagelijks gepraat...Hoe pertinent Rijnders' observaties ook zijn (en soms gaat hij heel ver in het te kijk stellen van de relatiemoeilijkheden). Het is ook dat gekonstrueerde karakter van het gebeuren dat een ironische

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
De manier waarop hij het koor voorstelt, als een stel zwarte soldaten van Ajax' troepen die met een heel ritmische, bijna gospelachtige zegging, gezang en getrappel het gebeuren begeleiden, is een...De meeste personages, met uitzondering van Ajax' vrouw Tecmessa, hebben net die gekunsteldheid en overdrijving die hun rol in het teatraal gebeuren recht doet

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
Het lachwekkende is dat 's mans opmerkingen wezenlijk niets om het lijf hebben, dat het hele gebeuren, inclusief het applaus op het einde, bij elkaar wordt gehouden door het pure geloof dat de man een...dat onderzoek dat op niets uitloopt, wordt hij regelmatig onderbroken door zijn eigen stem, die het gebeuren korrigeert en herroept

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
Op het einde dalen plukjes haar neer op de scène, terwijl de uil het gebeuren op de scène verlaat en de zaal invliegt

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Gallotta loopt voortdurend zelf rond in de coulissen, als Christopher Lemm, als de regisseur, ten slotte bijna als God de Vader die het gebeuren subtiel naar zijn hand zet en bijna triomfantelijk...schapevachten en een ram op het podium komt leggen, als bezegeling van het gebeuren...Ook zijn scènebeeld is soms overrompelend en nauwelijks te volgen als er in de coulissen, op de voorscène en op de achtergrond gelijktijdig drie verschillende dingen gebeuren

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Door een uitgekiende belichting wordt het wemelende water tegen de blauwe achterwand van de zaal geprojekteerd, zodat het gebeuren zich splitst in projektie van het water en bewegingen van de man