29 document(en) met "symbolische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Dansers Kollektief kokketeert met blues • 22 november 1986
Ze dragen allen een minuskuul zonnebrilletje, een type dat dient om recht in de zon te kunnen kijken (in de spots in dit geval dus ook, hoewel het brilletje in hoofdzaak een symbolische funktie heeft

Yves Musard danst "Antipodes": Verwarrende vermenging van... • 18 februari 1987
En het zijn die klankfragmenten die, samen met enkele schaarse uitroepen en symbolische gestes, een soort vage betekenis geven aan wat je ziet

Symbolizeringspoging van diepste: "Nadir" door het "Théâtre... • 21 oktober 1987
Over het introspektieve proces spreken in een teatrale vorm is iets anders dan dat proces op symbolische manier oproepen en uitlokken

Jürgen Gosch regisseert "Warten auf Godot" precies:... • 2 februari 1988
en akkurate enscenering van het stuk brengt, zonder enige symbolische overtoon die extra betekenis zou toevoegen

Scenografie als autonome kunstdiscipline: Toneelbeeld van Jan... • 15 september 1988
Daar speelt een soort sensualiteit in mee die ver de opdracht om akteurs te kleden overschrijdt, maar tegelijk een symbolische meerwaarde geeft aan de voorstelling (die overigens lang niet zo goed was

"De linkerhand van Meyerhold" van Karst Woudstra... • 13 maart 1990
De oudste zoon, Maxim, is homoseksueel en acteur (beide elementen met belangrijke symbolische connotaties). De tweede, David, heeft dan weer een forst ontwikkeld Oedipuscomplex wat hem feitelijk...Maar op nagenoeg alle andere momenten zit het discours opgesloten in een nauw kader, de symbolische toneellijst waarachter een "tranche de vie" gepresenteerd wordt op een bijzonder -- onwaarschijnlijk

Bruzzle: intiem, exuberant en onderkoeld • 25 september 1990
De ascetische beperking van de bewegingen, de zware symbolische lading van muziek en enscenering, en de eterische gelaatsuitdrukking van de danseres roepen al snel een bijna mystieke diepzinnigheid op

Camacho raakt verloren in de wereld van... • 14 december 1994
Hij zinspeelt op de radikale breuk die Le Corbusier met zijn naamverwisseling op symbolische wijze instelde ten opzichte van zijn eigen ouders, geboorteland en zelfs geboorte

Kitsch, diepzinnigheid en camp op Flemish Dance... • 31 januari 1995
Wie dat leuk vindt zal ongetwijfeld symbolische motieven in dit werk kunnen ontdekken

Klapstuk mediteert over ziekte en dood: Konfrontatie... • 20 oktober 1995
De verhalen van Hoghe worden ingebed in een lange reeks langzaam uitgevoerde symbolische handelingen

Mudances overstijgt amper anekdotiek • 21 september 1996
Nu hebben deze bomen voor Margarit wel een grote symbolische waarde: ze staan voor "de overgang, de weg en het leven", lezen we. "Figuranten en voorwerpen vermengen zich op de scène

Onschuldig sprookje met goede afloop : "De... • 24 februari 1997
Deze onwerkelijke constructie, de fictie van twee strikt gescheiden levens boven en onder de tafel, wordt door beiden perfect in stand gehouden, niet in de laatste plaats door dubbele symbolische ruil

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
Wat we zullen meemaken, is de instorting van een symbolische werkelijkheid, een kader dat de wereld als redelijk en aanvaardbaar doet overkomen...Zo wordt het gesuggereerde geweld plots duidelijk: waar de symbolische werkelijkheid uiteenvalt, vult geweld de scheuren op

Wonder van "Fase" werkt nog : Anne... • 17 mei 1997
Plots bleek dat voorstellingen opgebouwd uit niets anders dan een uiterst beperkt, minimalistisch repertoire van zuivere bewegingen een impact konden hebben die alle verhalende of symbolische dans ver

Hoghe draagt mis op voor herinneringen • 24 oktober 1997
Enkel door de handelingen extreem uit te puren, tot ze nog nauwelijks meer zijn dan symbolische gebaren, kan hij deze valstrikken vermijden en ons toch een inkijk geven in een zeer intiem en droef

Springdance legt link tussen nu en sixties:... • 12 april 1999
Het stuk is zo goed als een symbolische voorafbeelding van de hoge vlucht die de moderniteit zou nemen in deze eeuw

Een nieuwe fase voor A.-T. de Keersmaeker • 30 juni 2001
De eerste, symbolische actie van de danseressen is immers een helend en verkennend gebaar

Ook live spelen is reconstructie • 19 februari 2003
Het publiek, een tegenspeler, symbolische codes die verbonden zijn met het theater, of simpelweg de eigen herinnering van de danser aan een vroegere voorstelling kunnen de plaats van dat of die Ander

Over engelen en mensen • 19 maart 2003
Zijn aanwezigheid maakt het wereldbeeld in 'Foi' niet alleen completer - hier leven niet enkel perfect getrainde performers - ze heeft voor Cherkaoui ook een symbolische betekenis

Rubens in zijn geboortestad • 26 maart 2003
Wit staat voor de onschuld, blauw voor de zuiverheid, goud voor goddelijkheid en rood voor het offer (of, blijkens de beelden, ook de zondeval). De dans valt zo te interpreteren als een symbolische...De elektronische score van Praga Khan, die vooral mikt op sterke theatrale effecten, ondermijnt verder de aanspraken op symbolische diepzinnigheid van het stuk.Maar ook de formele vernieuwing van het