32 document(en) met "zorg" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Uiteindelijk ontaardde de hele kommune in een chaos, en waren het de kinderen die de zorg voor alles op zich namen, tot de voedselvoorziening toe

Melancholisch terugblikken op een katolieke jeugd: "De... • 9 februari 1988
De zorg waarmee alles uitgevoerd wordt, de precisie van timing en de pracht van de decors doen daar veel aan

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Die lichaamsmuzikaliteit vraagt bovendien, bij gebrek aan orkestleider, een sterke zorg voor tempo, om een juiste duur van de voorstelling te bereiken

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
een grote zorg uitgewerkt

Dans wikkelt zich om muziek in "Mozart/Koncertaria's" • 1 augustus 1992
Daarmee is nog een belangrijk facet van de voorstelling aangeraakt: in de zorg voor de dans blijkt ook een ontzettend respekt voor de muziek

Ron Vawter in de huid van twee... • 20 april 1993
Met de grootste zorg voor detail toont Ron Vawter het oppervlakkige

Mislukte oefening in welsprekendheid • 30 september 1993
Maar de hele koreografische architektuur, het uitzetten van lijnen en cirkels, waar duidelijk heel wat werk aan besteed is, gaat teloor door het gebrek aan zorg voor het detail van de uitvoering

Cuarteto: een al te schone dood • 18 maart 1994
Zoveel onuitsprekelijks, in de tekst, in de dans, in de muziek, op zo'n prachtige manier vertolkt, met zoveel zorg voor het kleinste detail, het is een estetizering van de melancholie waar je met een

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
hoe de totale kunstmatigheid, de zorg voor letterlijk elk klein gebaar, elke toonhoogte en zinswending, leidt tot teater dat zo uit het leven gegrepen lijkt

Baervoets op ontdekkingsreis : "ijsch" verkent pure... • 11 oktober 1997
Baervoets heeft er echter zorg voor gedragen een theatrale situatie te creëren waarbinnen de dansers niet als solisten los van elkaar kunnen opereren

Platel kiest "rare kwieten" voor Klapstuk: Dansfestival... • 8 september 1999
Je kunt een evenwicht zoeken tussen grote namen en beginners, zorg dragen voor de introductiefunctie van het festival bij een jong en alert publiek, een scherp oog hebben voor nieuwe stromingen zoals

De wereld door de zeef van je... • 1 oktober 1999
Ik moet er dus zorg voor dragen dat het aangepast kan worden aan verschillende types van scènes

Gluren met Alain Platel op Klapstuk • 20 oktober 1999
en opgezadeld met de zorg voor haar kleine zusje

Monografieën over Bob Van Reeth en Charles... • 1 maart 2001
Hoe uiteenlopend de aanpak van beide architecten ook lijkt - een haast brutaal gebruik van beton, staal en hout door Van Reeth, een extreme zorg voor het detail bij Vandenhove - toch blijkt dit

De afwezigheid en de droom • 30 januari 2002
Geen groter contrast is echter denkbaar dan die tussen de leegte van zijn scène en de uiterste zorg die aan de minste handeling of het minste voorwerp op scène besteed wordt

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
Ik zorg voor het werk zelf, en dat is al complex genoeg...Zorg maar dat ge komt kijken als het klaar is, want nu valt dat nog niet te beoordelen', zegt ze berispend als ik vertrek

Vlaamse golf, tweede versie • 7 juni 2003
Maar welke Mozart-liederen je te horen krijgt, en of het publiek ermee vertrouwd is, is duidelijk niet zijn zorg

Vele pigmenten • 24 januari 2004
Er bestaat een manifeste zorg voor in- en doorstroommogelijkheden, er wordt voornamelijk gedacht, gediscussieerd en beslist met het oog op een tegelijk flexibel en duurzaam Vlaams theater- en...Vandaar ook hun zorg om in hun werkverhoudingen democratisch met elkaar om te gaan, hun relatie met de buurt waarin ze werken ter harte te nemen, de publieke ruimte op te zoeken in plaats van zich te

Een dubbele voedingsbodem voor dans: 'Ma' van... • 10 juni 2004
Daarom ging Khan als vanzelf ook nadenken over de betekenis van zorg dragen voor iemand, iemand koesteren...Een kind heeft behoefte aan zorg en bescherming, maar er kan ook een punt zijn waar zorg overbescherming, absolute controle wordt

De last van de traditie voor het... • 24 juli 2004
Het stelt de dubbele huwelijksmoraal van de burgerij aan de kaak: hoe de liefde een fictie is die de zorg voor kapitaal en een maatschappelijk status quo verbergt