1919-02-11 Karel Van de Woestijne: Tooneel te Brussel I

1919-02-16 T.B.: Freuleken

1919-02-16 T.B.: Freuleken

1919-02-17 T.B.: Starkadd

1919-02-23 Anon.: In Holland geinterneerd

1919-03-09 B.: Het schoonste meisje van Brussel

1919-03-27 Karel Van de Woestijne: Het Tooneel te Brussel II

1919-03-29 Karel Van de Woestijne: Belgische Muziek

1919-04-09 T.B.: Onder de vlag verloofd

1919-04-18 T.B.: Vrije wolken

1919-05-04 Anon.: Klepens in Oorlogstijd

1919-05-09 Karel Van de Woestijne: Tooneel en muziek te Brussel

1919-05-27 Karel Van de Woestijne: UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG

1919-06-17 Karel Van de Woestijne: Tooneel te Brussel III

1919-09-05 Karel Van de Woestijne: CHOREOGRAPHIE

1920-01-15 Anon.: De windmolen van Stuivenberg

1920-01-19 T.B.: De Meester der Smeltovens

1920-01-23 T.B.: Jane Shore

1920-02-06 Jef Crick: Franciscus

1920-02-06 T.B.: Beschaving

1920-02-17 M.G.: Pelias en Melisande

1920-03 K.C.: Expressionisties toneel te Keulen

1920-03-12 T.B.: Een boete

1920-03-21 T.B.: De lustige boer

1920-03-28 Karel Van de Woestijne: GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL

1920-04-03 T.B.: De meestergast

1920-05-01 T.B.: Walzertraum

1920-05-08 Karel Van de Woestijne: JEROME EN JEAN THARAUD

1920-09-30 Karel Van de Woestijne: NESTOR DE TIERE

1920-10-11 F.: Het Vlaamsch Volkstooneel: Een Staatsgevaarlijke Kunst

1920-10-24 T.B.: Tooneelwedstrijd te Leuven

1920-11-01 Anon.: Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg

1920-11-04 H.: Over Tooneelkunst: Het Oordeel van Olga

1920-11-05 Anon.: De Dief

1920-11-09 Anon.: De zot te Leuven

1920-11-21 Anon.: Het gezin van Paemel

1920-11-21 Anon.: Katholieke Pers en Schunnig Tooneel

1920-12-27 Anon.: Jack

1921 Isidoor Van Beughem: Wies Moens en zijn werk

1921-01-03 T.B.: Opvoering van Minnespel

1921-01-15 T.B.: Boschmeezeken in de Vl. Schouwburg te Brussel

1921-01-24 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL

1921-02 Eugene De Bock: Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant, II

1921-02 Eugene De Bock: Herman Teirlinck, de Nieuwe Uilenspiegel

1921-02 Eugene De Bock: Gaston Martens, "The Golden River" (1915), "De Zot" (1918), "Derby" (1920), "Leentje uit 't hemelrijk" (1918), "Paus van Hagendonk" (1915)

1921-02-01 Anon.: Jozef in Dothan

1921-02-25 Karel Van de Woestijne: MUZIEK TE BRUSSEL I

1921-03 A. Gille: Nestor de Tière

1921-03-30 Karel Van de Woestijne: BELGISCH TOONEEL

1921-05-29 Karel Van de Woestijne: HERMAN TEIRLINCK EN HET KUBISME

1921-06-22 Karel Van de Woestijne: MUZIEK TE BRUSSEL II

1921-06-23 Karel Van de Woestijne: Muziek te Brussel III

1921-06-25 Anon.: Een kunstfeest te Aalst

1921-06-26 Anon.: Majoor Jelap

1921-06-27 Karel Van de Woestijne: Tooneel te Brussel

1921-07-26 Karel Van de Woestijne: MUZIEK TE OOSTENDE I

1921-07-27 Karel Van de Woestijne: MUZIEK TE OOSTENDE II

1921-08-24 Karel Van de Woestijne: EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSCHE KUST I

1921-08-25 Karel Van de Woestijne: EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST II

1921-08-26 Karel Van de Woestijne: EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST III

1921-08-27 Karel Van de Woestijne: EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST IV

1921-09-05 Anon.: Se non è vero

1921-09-05 Anon.: Tangolita

1921-09-12 C. de B.: Mariken van Nieumeghem: Inleiding en aanteekeningen van M.A.P.C. Poelhekke: Zonnebloemboekjes, nr 25, Appeldoorn

1921-09-15 Anon.: Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury

1921-09-19 Karel Van de Woestijne: MUZIKALE VERHUIZING

1921-09-27 Karel Van de Woestijne: Muziek te Brussel V

1921-10-16 Cr.: Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel

1921-10-17 Cr.: Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven

1921-10-23 Anon.: De Vliegende Hollander

1921-11-01 Cr.: De telefoonjuffer

1921-11-02 Karel Van de Woestijne: Muziek te Brussel VI

1921-11-03 Anon.: Vlaamsche Opera te Antwerpen: "De Bruid der Zee" en "Het Rouwkleed"

1921-11-08 Anon.: "Prinses Zonneschijn" in de Vlaamsche Opera te Antwerpen

1921-11-25 Karel Van de Woestijne: EEN TOONEELVERTOONING

1922-01-22 Karel Van de Woestijne: HULDIGING

1922-02 A. Props: Over Molière

1922-02-18 Anon.: JOAN LUYKEN'S DUYTSE LIER

1922-02-21 Karel Van de Woestijne: MOLIÈRE TE BRUSSEL

1922-03 Lodewijk Dosfel: Molière, bij zijn derde eeuwfeest

1922-03 Karel Van de Woestijne: LETTERKUNDIGE PRIJZEN

1922-03-07 M.: Kon. Ned. Schouwburg Antwerpen: "Kwakzalvers"

1922-03-10 F.D.P.: De Vertraagde film

1922-03-12 Cr.: De nachtkroeg

1922-03-12 Anon.: De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen

1922-03-16 Cr.: "Philoctetes" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel

1922-03-30 Cr.: De Klapperbeentjes van Ern. W. Schmidt

1922-04-12 Anon.: De Walkure

1922-04-15 Anon.: "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel

1922-04-23 R.: "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel

1922-04-27 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL

1922-05 Jan Bernaerts: De vrouw op het Katholiek tooneel, of niet?

1922-05-05 Cr.: Madame Butterfly

1922-06-02 Anon.: Windows

1922-06-07 Cr.: Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel

1922-07-04 Karel Van de Woestijne: GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK

1922-08-20 Karel Van de Woestijne: DE WEEK VAN JAMES ENSOR II

1922-08-25 Karel Van de Woestijne: DE WEEK VAN JAMES ENSOR IV

1922-08-29 Karel Van de Woestijne: MAURICE MAETERLINCK

1922-09-27 Karel Van de Woestijne: VOLKSTOONEEL

1922-10-27 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL

1922-12-05 Karel Van de Woestijne: FRANSCH-BELGISCH TOONEEL

1922-12-31 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL I

1923-01 Victor J. Brunclair: Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord)

1923-01 A. Gille: Lodewijk Scheltjens

1923-01-07 L.O.: Marouf

1923-01-07 R.S.: De Dansgravin

1923-01-09 L.O.: Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad"

1923-01-09 P.: Nederlandsche Schouwburg: "De Revisor" van N.W. Gogolj

1923-01-16 L.O.: Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen"

1923-01-16 P.: Koninklijke Nederlandsche Schouwburg: "De Vlinder" van Bernard Shaw

1923-01-22 Karel Van de Woestijne: VLAAMSCHE LETTEREN

1923-01-24 L.O.: Fransche Opera: "Iphigénie en Tauride"

1923-01-24 P.: Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas

1923-02 Lodewijk Dosfel: Henri Ghéon: zijn programma

1923-03 Lodewijk Dosfel: Henri Ghéon: zijn tooneelwerk

1923-03 K. v. d. O.: "De Kinderen": feestelijk spel in verzen van Henriette Roland Holst Van der Schalk

1923-03-25 Anon.: Nieuw Katholiek Tooneel in Vlaanderen

1923-04-04 L.O.: Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "Het Hofconcert"

1923-04-08 Anon.: Wie is Henri Gheon?

1923-04-11 J.B.: Ik dien

1923-04-28 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL II

1923-04-30 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL III

1923-05-02 L.O.: De Walküre

1923-05-13 Anon.: De verdrukking van Ierland

1923-06 Godfried Heynderickx: Nieuwere dramatische kunst

1923-07-30 Karel Van de Woestijne: VACANTIEKRABBELS I

1923-07-30 Karel Van de Woestijne: VACANTIEKRABBELS II

1923-07-31 Karel Van de Woestijne: VACANTIEKRABBELS III

1923-07-31 Karel Van de Woestijne: VACANTIEKRABBELS IV

1923-09-24 J.B.: De advokaat der armen

1923-09-30 J.B.: Czardasvorstin

1923-10 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL IV

1923-10 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL V

1923-10-05 L.O.: De Vrijschutter

1923-10-07 L.O.: La Tosca

1923-10-08 J.B.: Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De man die een moord deed"

1923-10-15 J.B.: Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "De Gelukzoekster"

1923-10-15 L.O.: Het Russisch Ballet

1923-10-19 L.O.: Pinksternacht

1923-10-22 J.B.: Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Excellentie" (Gabriël Dregely)

1923-10-27 Willem Putman: Yvette Guilbert : "Guibour"

1923-11-03 Willem Putman: Gaston Martens: "De Held der Fransche ronde" door den Volksschouwburg te Brussel

1923-11-05 J.B.: Oud-Heidelberg

1923-11-12 Anon.: De wonderbare toovenaar

1923-12-01 Willem Putman: Gaston Martens : "Sint Pietersnacht" in den Vl. Schouwburg, te Brussel

1923-12-08 Willem Putman: Ivan Tourgenieff : "Un mois à la campagne"

1923-12-25 Victor J. Brunclair: Gemeenschapskunst

1924 Jan Boon: Tooneelrenaissance in Vlaanderen

1924-01-26 Anon.: Schouwburgiana

1924-01-29 Paul Kenis: Het eerste expressionistisch tooneel in Vlaanderen

1924-02-24 Willem Putman: Gaston Martens : "Prochievrijers" in het "Volksgebouw", Antwerpen

1924-03-04 Willem Putman: Henry Soumagne : "Bas-Noyard"

1924-03-29 Willem Putman: Erik Satie te Brussel

1924-04 Jan Oscar De Gruyter: Leidende gedachten bij het oprichten van de Gentse Toneelschool

1924-04 Johan De Meester jr.: Het Lustrum-Spel der Delftsche studenten

1924-04 Albert van Dalsum: Het maskerspel

1924-04 Herman van Overbeke: Kantteekeningen bij de expressionistische insceneering van Verschaeve's "Judas"

1924-05-03 Willem Putman: Ward Schouteden : "Reinoud en Renilde" door "Gudrun" te Hasselt

1924-05-05 Willem Putman: Jules Romains : "Knock, ou le triomphe de la médecine"

1924-05-24 Willem Putman: De Sakharoff's

1924-06-14 Willem Putman: Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans

1924-07-26 Anon.: Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg

1924-08-25 Willem Putman: Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel"

1924-10 Pol de Mont: Stemmen over de "eerste" van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse Volkstoneel

1924-10-04 Willem Putman: Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel

1924-10-04 Karel Van de Woestijne: DOOD VAN IWAN GILKIN

1924-10-08 Anon.: Het Vlaamsch Volkstooneel

1924-10-09 Anon.: Pirandello in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel

1924-10-15 Willem Putman: Luigi Pirandello : "Eergierigheid"

1924-10-24 Willem Putman: J.K. Jerome : De blijde komst in "De Nieuwe Spieghel", Brussel

1924-10-25 Willem Putman: Theo J. Verschaeren : "Zijne excellentie Dansa" door "De Vl. tooneelstrijders", Mechelen

1924-11-04 Willem Putman: Luigi Pirandello : "Chacun sa vérité" (Cosi e se vi pare)

1924-11-18 Willem Putman: Tschapek : "R.U.R."

1924-11-30 Willem Putman: Claude-Roger Marx : "Marie ou la Manière douce"

1924-12-06 Willem Putman: Helmuth Unger : "De Nacht" in "De Nieuwe Spieghel"

1924-12-11 Willem Putman: Herman Teirlinck : "De man zonder lijf"

1925 Willem Putman: René Benjamin : "Les Plaisirs de Hasard"

1925-01 L.J.M. Feber: Over de Nieuwe Dramatiek

1925-01 Wies Moens: Om een nieuw repertoire, of het "Volkstoneel" in het gedrang

1925-01-03 Willem Putman: August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel"

1925-01-04 Willem Putman: Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen

1925-01-09 Willem Putman: Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre"

1925-01-15 Willem Putman: Herman Heyermans : "Op Hoop van Zegen" en "De Meid"

1925-01-16 Anon.: Tooneel te Brussel: Herman Heijermans

1925-01-17 Willem Putman: J. M. Barrie : "La nouvelle Cendrillon"

1925-01-20 Willem Putman: Philippe Lambert : "Et Satan conduit le Bal" in het "Théâtre du Parc"

1925-01-24 Willem Putman: H. R. Lenormand: "A l'ombre du mal" door het "Studio des Champs-Elysées"

1925-01-27 Willem Putman: Henri Ghéon : "Duimpje" door de Kindergroep van de Katholieke Tooneelgilde, te Lokeren

1925-02-03 Willem Putman: Ernest W. Schmidt: "De gang van de wereld" door "De Vrijheidsliefde", Antwerpen, op den Landjuweel-wedstrijd te Thienen

1925-02-21 Willem Putman: Fernand Crommelynck : "De Maskerboetseerder"

1925-02-21 Willem Putman: Michiel De Swaen :"De gecroonde Leersse" in "De Nieuwe Spieghel"

1925-02-23 Karel Van de Woestijne: TOONEEL IN VLAANDEREN

1925-02-28 Willem Putman: Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents"

1925-03-12 Anon.: Tooneel in Vlaanderen: Frans Delbeke: "De Vrek"

1925-03-21 Willem Putman: Dietzenschmidt : "Compostella" door "De Noordster", Mechelen

1925-03-26 Willem Putman: Luigi Pirandello : "Un Imbécile"

1925-03-28 Anon.: Een première te Brussel

1925-04 Victor J. Brunclair: De Man zonder Lijf

1925-04-04 Willem Putman: Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel"

1925-04-04 Willem Putman: Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin

1925-05-12 Anon.: Een théâtre d'avant garde

1925-05-12 Willem Putman: Tchapek : "R.U.R."

1925-05-16 Willem Putman: Calderon's "Schouwtooneel" in "De Nieuwe Spieghel"

1925-05-25 Willem Putman: Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées"

1925-05-25 Willem Putman: Jean-Jacques Bernard : "Martine"

1925-05-25 Willem Putman: De stilte op het tooneel: Causerie

1925-06-01 Willem Putman: Jules Delacre : Het Théâtre du Marais

1925-07-13 Willem Putman: Paul de Mont : "Reinaert de Vos" te Merelbeke bij Ninove

1925-07-23 Karel Van de Woestijne: FEESTWEEK I

1925-07-28 Willem Putman: Georges Rency : "La dernière victoire" in het "Théâtre du Parc"

1925-07-29 Willem Putman: Fernand Hannecart : "Le Fripon de Verone" in het "Théâtre du Parc"

1925-08-24 Karel Van de Woestijne: FOLKLORE I

1925-08-25 Karel Van de Woestijne: FOLKLORE II

1925-09 Willem Putman: Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge?

1925-09 Karel Van de Woestijne: TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

1925-09-19 Anon.: Brusselsche kunstavond voor Borculo

1925-09-25 Willem Putman: Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel

1925-09-27 Willem Putman: Felix Timmermans en Edward Veterman : "En waar de ster bleef stille staan..." in het "Théâtre du Marais"

1925-09-27 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL

1925-10 Karel Van de Woestijne: EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING

1925-10-12 Anon.: De strafzaak " Mary Dugan"

1925-10-19 Willem Putman: Leonid Andrejew : "Hij, die de klappen krijgt"

1925-10-24 Willem Putman: Gustave Van Zype : "Les Autres" in het "Théâtre du Parc"

1925-11-07 Willem Putman: Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre"

1925-11-07 Willem Putman: Max Deauville : "Rien qu'un homme". Herwarth Walden : "Foi" (Glaube)

1925-11-14 Willem Putman: Gaston Martens : "De groote Neuzen" te Ninove

1925-12-05 Willem Putman: Stève Passeur : "Un bout de fil coupé en deux"

1925-12-12 Willem Putman: Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc"

1925-12-15 Anon.: Een lezing van Herman Teirlinck. Het moderne inzicht in het Tooneel

1925-12-20 Willem Putman: Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..." in "De Nieuwe Spieghel"

1925-12-20 Willem Putman: Georg Kaiser : "Van s' morgens tot middernacht"

1926 Michel de Ghelderode: Het poppenspel

1926 Willem Heylen: De Poesje te Antwerpen

1926 Lode Monteyne: Karen Bramson, "Tijgerkatten"

1926 Lode Monteyne: Ernest W. Schmidt: "Tilly's Tribulaties"

1926 Lode Monteyne: Willem Schürmann: "De Violiers"

1926 Lode Monteyne: Herman Teirlinck: "De vertraagde film"

1926 Lode Monteyne: Felix Timmermans en Edward Veterman: "Mijnheer Pirroen"

1926 Lode Monteyne: August Strindberg: "Freule Julie"

1926 Lode Monteyne: August Strindberg: "De Vader"

1926 Lode Monteyne: August Strindberg: "De Kameraden"

1926 Lode Monteyne: Ernest W. Schmidt: "De twee vrienden en de vrouw"

1926 Lode Monteyne: Tolstoj: "Het levende lijk"

1926 Lode Monteyne: P.C. Hooft: Hooft's "Warenar"

1926 Lode Monteyne: Lode Baekelmans: "De Blauwe Schuyte"

1926 Lode Monteyne: Jef Horemans: "Slangetje"

1926 Lode Monteyne: Gaston Martens: "Derby"

1926 Lode Monteyne: Molière: "De ingebeelde ziekte"

1926 Lode Monteyne: Willem Puteman: "De doode rat"

1926 Lode Monteyne: Willem Putman: "Mama's kind"

1926 Lode Monteyne: Felix Rutten: "Beatrijs"

1926 Lode Monteyne: Ernest W. Schmidt: "Het kindernummer"

1926 Lode Monteyne: Ernest W. Schmidt: "Ninon de Lenclos"

1926 Lode Monteyne: Ernest W. Schmidt: "'t Is de gang der wereld

1926 Lode Monteyne: Herman Teirlinck: "De man zonder lijf"

1926 Lode Monteyne: Cyriel Buysse: "Het Gezin van Paemel"

1926 Lode Monteyne: Herman Teirlinck: "Ik dien"

1926 Lode Monteyne: Anton van de Velde: "Tijl"

1926 Lode Monteyne: Charles Vildrac: "De paketboot Tenacity"

1926 Lode Monteyne: J. v.d. Vondel: "De leeuwendalers"

1926 Lode Monteyne: Paul de Mont: "Nuances"

1926 Lode Monteyne: Pieter Langendijk: "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog"

1926 Lode Monteyne: Frans Delbeke en Gerard Walschap: "Flirt"

1926 Lode Monteyne: Lode Baekelmans: Over de tooneelschrijfkunst (Een intervieuw)

1926 Lode Monteyne: Alfred Hegenscheidt: "Starkadd"

1926 Lode Monteyne: Gaston Martens: "De groote neuzen"

1926 Lode Monteyne: Gaston Martens: "Paus van Hagendonck"

1926 Lode Monteyne: Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap"

1926 Anon.: Opvoering van Vondel's "Adam in ballingschap" door het O.L. Vrouw van Vlaanderen en O.L. Vrouw van Bijstand te Kortrijk

1926 Lode Monteyne: Het mystieke tooneelwerk van Timmermans

1926-01-02 Willem Putman: Tristan Bernard : "Les Jumeaux de Brighton"

1926-01-16 Willem Putman: André Coelst : "De schrijver en zijn publiek"

1926-01-20 Karel Van de Woestijne: KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE

1926-02-01 Karel Van de Woestijne: TOONEEL IN VLAANDEREN

1926-02-09 Willem Putman: Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel

1926-02-13 Willem Putman: Gogol : "Le Revizor"

1926-02-20 Willem Putman: Josip Kosor : "Onbekende hartstochten"

1926-02-26 Anon.: Tooneel in Vlaanderen: "De Vuurproef" van Frans Delbeke en Gerard Walschap

1926-03-10 Willem Putman: Lodewijk Scheltjens : "Hilda Flam" door "De Winterbloem", Temsche

1926-03-13 Lode Monteyne: Ernest W. Schmidt en het blijspel

1926-03-13 Willem Putman: Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata"

1926-03-14 Willem Putman: "La Bonbonnière"

1926-03-15 Willem Putman: Raymond Rouleau : De "Groupe Libre"

1926-03-24 Willem Putman: Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel"

1926-04 Karel Van de Woestijne: EMIEL GIELKENS

1926-04-03 Lode Monteyne: Paul de Mont: Het geding van Onze Heer

1926-04-11 Lode Monteyne: Willem Putman: "Looping the loop"

1926-04-11 Lode Monteyne: Gaston Martens: "Het gouden Jubelfeest"

1926-04-21 Willem Putman: Gaston Martens : "Het gouden Jubelfeest" door "Geluk in 't Werk", Gent. op den Landjuweel-wedstrijd te Thienen

1926-05-30 Willem Putman: "Hamlet" in 's Gravensteen door "De Gentsche Tooneelschool"

1926-06-19 Willem Putman: Ravel en Colette : "L'Enfant et les sortilèges" in den Muntschouwburg

1926-06-26 Karel Van de Woestijne: HAMLET TE GENT I

1926-06-27 Karel Van de Woestijne: HAMLET TE GENT II

1926-06-28 Karel Van de Woestijne: HAMLET TE GENT III

1926-07 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL I

1926-07 Karel Van de Woestijne: TOONEEL TE BRUSSEL II

1926-07-15 Willem Putman: Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen, te Brugge

1926-07-17 Karel Van de Woestijne: KUNST EN VOLKSLEVEN TE NIJVEL I

1926-07-22 Karel Van de Woestijne: KUNST EN VOLKSLEVEN TE NIJVEL II

1926-07-27 Willem Putman: Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc"

1926-07-29 Willem Putman: André Rivelle : "La nouvelle Aurore" en "La Diane" in het "Théâtre du Parc"

1926-08-23 Karel Van de Woestijne: TOONEELHERVORMINGEN I

1926-08-23 Karel Van de Woestijne: TOONEELHERVORMINGEN II

1926-11-19 Karel Van de Woestijne: TOP NAEFF TE GENT

1926-12-12 Anon.: Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes

1927 Anon.: "De Nibelungen" in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen

1927-01-01 L.O.: Te Antwerpen: Fransche Opera: Creatie van "Dans l'ombre de la Cathedrale"

1927-01-06 Jan Bernaerts: A.K.V.T. en "het Nationaal Tooneelverbond"

1927-01-09 L.O.: Lohengrin

1927-01-09 Lode Monteyne: Ward Schouteden: "Jezabel"

1927-01-11 L.O.: Jenufa

1927-01-18 J.B.: De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen

1927-01-18 J.: Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Kastegeest" door John Galsworthy

1927-01-28 L.O.: Te Antwerpen: Fransche Opera: Eerste opvoering van "Résurrection" van Alfano

1927-02 Lode Monteyne: Michel de Ghelderode: "Beeldekens uit het leven van Sint-Franciscus van Assisie"

1927-02-15 R.S.: Een premiere te Sint-Niklaas: "David" van Feber

1927-02-15 R.S.: Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht

1927-02-15 R.S.: Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale

1927-02-19 E.V.D.V.: "Le Barbier de Séville" in de Munstschouwburg

1927-02-22 Anon.: Pr. C. Lindemans leest "De Blinde" in "Met Tijd en Vlijt"

1927-02-23 J.B.: De wedstrijd van het landjuweel: "David" (Feber) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas

1927-02-25 Rob: De creatie van "Jezabel" te Antwerpen

1927-03-06 Anon.: Lyrisch drama in 4 bedrijven van M. Leon Dubois: het "Passiespel" te Brugge

1927-03-08 J.B.: Te Lokeren: "O.L.Vrouw in de Doornkens" van Henri Ghéon en Felix Timmermans

1927-03-09 L.O.: Boris Godounow

1927-03-20 D.W.: Gaat u zitten

1927-03-22 J.B.: Jezus de Nazarener

1927-03-26 Lode Monteyne: Timmermans en Veterman: "Leontientje"

1927-04 Lode Monteyne: Jef Horemans: "Het Waarheidselixir"

1927-04-05 Anon.: Pelléas en Mélisande

1927-04-05 J.: Doolhof der Liefde

1927-04-08 J.B.: Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" (E.H.C. Lindemans)

1927-04-09 Lode Monteyne: Paul de Mont: "Telescopage"

1927-04-10 J.B.: Casino: Première van "Miss America"

1927-04-21 J.M.: "Het diepe leven van Sint-Franciskus" te Aalst

1927-04-23 P.: Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen

1927-04-30 Lode Monteyne: Emile Verhaeren: "Het Klooster"

1927-05-08 Anon.: "Reinaert de Vos" van Paul de Mont te Leuven

1927-05-15 C.Q.: "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel

1927-07-21 Willem Putman: Molière's "Nieuwbakken edelman"

1927-09-21 Willem Putman: Nawoord

1927-09-24 Lode Monteyne: Gerard Walschap: "Maskaroen"

1927-10-10 Willem Putman: "Hamlet"

1928 Lode Monteyne: Paul de Mont: "De Spelbreker"

1928 Lode Monteyne: Cyriel Verschaeve: "Jacob van Artevelde"

1928 Lode Monteyne: Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap"

1928 Lode Monteyne: Pieter Magerman

1928 Lode Monteyne: Ernest W. Schmidt: "Georges Fries"

1928 Lode Monteyne: Pieter Magerman: "Levensnacht"

1928 Lode Monteyne: Nabeschouwing

1928 Lode Monteyne: Dr. Maurits Sabbe

1928 Lode Monteyne: Timmermans en Veterman: "Als de sterre bleef stille staan"

1928 Lode Monteyne: Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen

1928 Anon.: Modern Vlaamsch tooneel

1928-01-21 Lode Monteyne: Michel van Vlaenderen: "De Tragedie van Judas"

1928-02 Lode Monteyne: Willem Putman: "Van Twee Conixkinderen

1928-02-10 Paul de Mont: "Vadertje Langbeen" door Het Nieuwe Tooneel, uit Gent

1928-02-10 Ellen Russe: "Doctor Johnson" op de planken. Een nieuw tooneelspel van G.K. Chesterton

1928-02-11 Lode Monteyne: Willem Putman: "Het Masker"

1928-02-17 Anon.: Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman

1928-02-18 Lode Monteyne: Pieter Magerman: "Trekvogels"

1928-03 Lode Monteyne: Herman Teirlinck: "Ave"

1928-04-21 Lode Monteyne: Maurits Sabbe: "Pluk den Dag"

1928-04-27 Paul de Mont: Een belovend jong regisseur: Lode Geysen

1928-04-28 Lode Monteyne: Jef Crick: "Fra Angelico"

1928-06-20 Willem Putman: "Marieken van Nijmegen"

1928-07-07 Willem Putman: "Gerechtigheid te Zalamea" van Calderon

1928-09-07 Anon.: "De reis van Benjamin III"

1928-10-05 Anon.: "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel

1928-10-12 Paul de Mont: "De komedie van het geluk" in de Nederlandse Schouwburg, Antwerpen

1928-11 Willem Putman: "Goud" van O'Neill

1928-12-28 Willem Putman: "Orpheus" van Cocteau. "De geschiedenis van den soldaat" van Strawinsky

1929 Victor J. Brunclair: Contra Politiek Toneel

1929 Lode Monteyne: De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen

1929-01-03 Anon.: "De Heilige Nacht" te Moerkerke

1929-01-04 Cr.: "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent

1929-01-11 Pieter Buckinx: Het Vlaamse Volkstooneel

1929-01-13 Anon.: "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo

1929-01-14 F.D.R.: Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial"

1929-01-29 Anon.: "Voor God en den Evenmensch" te Hamme

1929-02-11 V.G.: Het VIIe Landjuweel: Opvoering van "Tijl" door de Vlaamsche Tooneelstrijders (Mechelen)

1929-02-17 F.D.R.: Weer een nieuwe Vlaamsche Operette

1929-02-19 L.O.: Te Antwerpen: Vlaamsche Opera: Dansenreeks van Em. Painparé

1929-02-24 O.S.: Volksschouwburg Folies Bergère: "Het Vrouwken van Stavoren"

1929-02-27 Victor J. Brunclair: Dr. J.O. De Gruyter

1929-03-04 Anon.: De creatie van "Een Spel van Liefde en Haat" te Mechelen

1929-03-05 C.Q.: "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel

1929-03-12 J.D.: Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol"

1929-03-24 E.D.W.: "Maria Magdalena" van Verschaeve

1929-03-25 J.B.: Nieuwsjes uit de tooneelwereld

1929-04-12 Cr.: Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte, door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent

1929-04-12 Incognito: "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk"

1929-04-15 D.W.: Folies-Bergère: "Pelagie"

1929-04-15 Anon.: Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen

1929-07-07 Willem Putman: Johan De Meester jr

1929-10-26 Victor J. Brunclair: Tooneel K.N.S. "Hij die de klappen krijgt" door L. Andrejew

1929-11-01 Wim Doevenspeck: Onze jonge tooneelbeweging

1929-11-20 Anon.: Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk

1930 Willem Putman: Putman: "De boer die sterft"

1930-01 Brunclair: De twee volkstooneelen

1930-01-04 Anon.: Muziekpaljassen

1930-01-10 Anon.: Geestelijke verwarringen of over gemis aan vaste lijnen

1930-01-14 D.W.: Baas Ganzendonck

1930-01-20 C.O.: "Gods Vagebonden" van Mechelen ter verovering van de Beukelaer-beker

1930-01-20 P.D.: Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie

1930-01-25 Anon.: "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel

1930-01-30 Anon.: De beteekenis van het Friesche Tooneel

1930-01-30 Victor J. Brunclair: Door mijn luidspreker: MELO

1930-02 Anton Van de Velde: "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen

1930-02 Robert Erkens: "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen

1930-02-03 LUDO: Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele

1930-02-04 D.W.: Het proces van Mary Dugan

1930-02-24 Q.: "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd

1930-02-24 V.G.: Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone"

1930-02-27 V.G.: Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Eerste opvoering van "De Hemelsche Salomé" door Felix Timmermans

1930-02-31 W.R.: Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg

1930-03-17 W.R.: "De Wonderdoktoor" in den Kon. Vl. Schouwburg

1930-03-28 A.J.M. Wijdeveld: 'n Premiere te Ninove -- "de verkiezingen van 1894" - PAUL DE MONT en Modern Toneel

1930-04-07 M.S.: Creatie van "Donkere Metten" van Pater Jozef Boon C. s.s. R. te Knocke

1930-04-14 W.R.: "Karl en Anna" in de Kon. Vl. Schouwburg

1930-04-19 Brunclair: Kon. Nederl. Schouwburg; "De diktator" door Jules Romains

1930-04-26 H.B.: Een onnoozel hart in de wereld

1930-05-10 Brunclair: Het Vlaamsche Volkstooneel; "Een onnoozel hart in de wereld" door Michel De Ghelderode

1930-05-13 C.S.: "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg

1930-05-18 Jan Bernaerts: Het Vlaamsche Volkstooneel: De gelederen gesloten

1930-05-30 Herman Deckers: De krisis bij het Vlaamsche Volkstooneel

1930-07 Robert Erkens: Een onnoozel hart in de wereld

1930-07-11 A.J.M. Wijdeveld: Wijdeveld: "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel

1930-07-12 Victor J. Brunclair: Victor J. Brunclair: Het Nieuwe Volkstooneel, "De knecht van twee meesters" door Carlo Goldoni

1930-10 Aloïs de Maeyer: De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau

1930-11 Pieter G. Buckinx: Bij de vertoning van "Ulenspiegel" door het "Nieuwe Volkstooneel"

1930-12 Victor J. Brunclair: Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière

1930-12-05 Herman Oosterwijk: Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel: De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G.B. Shaw

1930-12-10 Victor J. Brunclair: Russomanie

1931 Victor J. Brunclair: Nog de Spreekfilm en het Tooneel

1931-02 Van Craesbeek: Bij de opvoering van " Roekedekoe" van Paul de Mont door het nieuwe Volkstoneel

1931-05 Rob Erkens: "Het Kindeken Jezus in Vlaanderen"

1931-05 Robert Erkens: "De stad" van Claudel, door het Vlaamsche Volkstooneel

1931-05 Robert Erkens: Roekedekoe

1931-06-30 Anon.: Vondels "Lucifer" in 't Klein Seminarie te Hoogstraten

1931-07-26 J.C.: Julius Caesar

1931-07-30 Anon.: Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever

1931-07-30 J.B.: Vier zomersche uren te Halle: De zooveelste opvoering van het Mariaspel

1931-08 Pieter G. Buckinx: Het Vlaamse Volkstooneel bij de opvoering van "Julius Caesar"

1931-08-06 C.: Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde

1931-08-06 J.V.G.: Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy

1931-08-06 LUDO: Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans

1931-08-09 A.d.M.: "De Slag bij Hertshaag" te Aalst

1931-08-23 W.R.: De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel

1931-09 Pieter G. Buckinx: Boefje, door het Vlaams Volkstooneel

1931-09-09 W.R.: Antigone

1931-09-12 L.P.: Tooneel: De Passiespelen te Aalst

1931-09-19 Victor J. Brunclair: Veel leven om niets, door W. Shakespeare

1931-09-21 J.V.G.: Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol

1931-09-26 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Marius" door M. Pagnol

1931-10 Leo Galle: Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel

1931-10-01 Jan Boon: Argument bij Barrabas

1931-10-03 Victor J. Brunclair: K.N.S. De eerste mevrouw Fraser

1931-10-06 J.V.G.: De Gebroeders Karamazov

1931-10-10 J.V.G.: Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla"

1931-10-14 Anon.: "De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering

1931-10-16 C.Q.: "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel

1931-10-16 H.B.: Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg

1931-10-17 Victor J. Brunclair: Kon. Nederlandsche Schouwburg: "In Voorarrest"

1931-10-18 LUDO: Odiel Daem en "Ghéonkring"

1931-10-24 Victor J. Brunclair: Tooneel. Tooneelkring "De Moedertaal", "Ik heb een mensch gedood" door Maurice Rostand

1931-10-31 Victor J. Brunclair: Kon. Nederlandsche Schouwburg: "Souper", "Een, twee, drie" door F. Molnar

1931-11-09 R.: De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel

1931-11-10 Anon.: Kon. Vlaamsche Opera: Eerste wederopvoering van "De Juwelen der Madonna"

1931-11-13 H.B.: Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft"

1931-11-21 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Cirkus Knie" door Carl Zuckmeyer

1931-11-23 J.V.G.: Nederlandsche Schouwburg: Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans

1931-12-01 J.V.G.: Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg: Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings

1931-12-11 H.B.: Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg

1931-12-19 Victor J. Brunclair: Het Lam van den Arme, door Stefan Zweig

1931-12-26 Victor J. Brunclair: K.N.S. "De vulpen" door Ladislaus Fodor

1932 Victor J. Brunclair: Koninkl. Nederl. Schouwburg; Na de opvoering van "Onkruid" door J. Kwapilovas

1932-01-02 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Primerose" door De Caillavet en De Flers

1932-01-05 O.S.: Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Prix Bastin"

1932-01-08 Victor J. Brunclair: De Gijli(e)dioten

1932-01-13 Victor J. Brunclair: Door mijn luidspreker. Interview met den platten Antwerpenaar

1932-01-15 H.B.: Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Haar Eigen Gang"

1932-01-16 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Liliom" door Franz Molnar

1932-01-21 Cr.: Jean Le Maufranc

1932-01-22 Anon.: Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick

1932-01-22 V.G.: Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome

1932-01-23 Victor J. Brunclair: "De mannen van 't water" door L. Scheltjens en "Fanny en haar familie" door Jérome K. Jérome

1932-01-25 J.V.G: Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham)

1932-01-29 M.V.: Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel

1932-02-01 H.B.: Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug: "De Ideale Vrouw"

1932-02-02 J.V.G.: Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers

1932-02-27 Victor J. Brunclair: K.N.S. "De dorpsdokter" door J. Fabricius

1932-02-28 MART: "Frederika" in de Folies-Bergère

1932-03-03 Anon.: Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel

1932-03-12 H.B.: The English Players: "Candida"

1932-04-09 Victor J. Brunclair: "leontientje" door F. Timmermans

1932-04-26 Victor J. Brunclair: Door mijn luidspreker. Les in dictie

1932-04-30 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Poliche" door Henry Bataille

1932-06-05 Mart.: Mart., Te Brussel: Folies Bergère: "Mijnheer Pastoor bij de Rijken"

1932-09-13 Lode Geysen: Het spreekkoor, door L. Geysen

1932-09-16 Victor J. Brunclair: "Intimiteiten" door het Hofstad-tooneel

1932-10 Pieter Buckinx: Het Nationaal Vlaams Tooneel

1932-11 Pieter G. Buckinx: Het Vlaams Kultuurgenootschap 'Van onzen Tijd"

1932-11-11 Victor J. Brunclair: Koninkl. Ned. Schouwburg; "De Simoen" door H.R. Lenormand

1932-11-25 Anon.: De creatie van "De niet-ingebeelde zieken" door Ernest W. Schmidt

1932-12-02 Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwburg, "Souper" door Frans Molnar

1932-12-02 Victor J. Brunclair: "Eén, twee, drie" door Franz Molnar

1932-12-23 Anon.: Tooneel, Kon. Nederl. Schouwburg. "Elias weet het beter" door J. Swerling en E. Robinson

1933-01-13 Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwburg, "'n Zomerzotheid" door Cissy van Marxveldt

1933-01-13 Victor J. Brunclair: In de Volksmaatschappijen, "De ring van Gyges" door August Monet

1933-02 Aloïs de Maeyer: Passiespel en spelers te Amsterdam, door Al. De Maeyer

1933-02-03 Anon.: Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, "Meisjes in uniform"

1933-02-17 Victor J. Brunclair: Voor den gongslag. "Een heldendorp" door Jos Janssen

1933-03 Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwburg, "Een heldendorp" door Jos Janssen

1933-03-03 Victor J. Brunclair: Kon. Nederlandsche Schouwburg; De creatie van "Een heldendorp' door Jos Janssen

1933-03-03 Victor J. Brunclair: In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers

1933-03-17 Victor J. Brunclair: Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter

1933-03-18 Victor J. Brunclair: K.N.S.: "Voor Zonsondergang" door Gerhart Hauptmann

1933-03-31 Victor J. Brunclair: Kon. Nederlandsche Schouwburg; De koopman van Venetië door W. Shakespeare

1933-04-01 B. Gruwez: "Het spreekkoor" door B. Gruwez

1933-04-07 Victor J. Brunclair: Kon. Ned. Schouwburg, "De Cycloon" door Somerset Maughan

1933-04-15 Victor J. Brunclair: K.N.S. "oompje heeft gedroomd" door Dostojewsky

1933-05-26 Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwburg, "De doofpot" door Jaap Van der Poll

1933-06-16 Victor J. Brunclair: Koninklijke Nederlandsche Schouwburg. Nabeschouwingen over het afgelopen seizoen

1933-06-30 Anon.: Kon. Nederl. Schouwburg. Nabeschouwingen over het verloopen seizoen

1933-07-07 Victor J. Brunclair: De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden

1933-07-14 Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwburg: Een Enkwest

1933-08-11 Anon.: Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova

1933-08-11 Victor J. Brunclair: A la manière de..

1933-08-25 Victor J. Brunclair: "Zwart op Wit" door Aug. Monet

1933-09-15 Victor J. Brunclair: Mevr. Esther de Boer-Van Rijck in "Kniertje"

1933-09-22 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Hamlet" door W. Shakespeare

1933-09-22 Victor J. Brunclair: De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg. Dr. J. A. Goris over « HAMLET »

1933-09-29 Victor J. Brunclair: In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar

1933-11 Aloïs De Maeyer: Na een debat

1933-11-15 Anon.: Een interview met Kurt Jooss

1933-11-18 Victor J. Brunclair: E. Claes over "De Witte"

1933-11-25 Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fanny" door M. Pagnol

1933-12-02 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor

1933-12-09 Victor J. Brunclair: K.N.S.: "De Zaak Dreyfus" door Hans Rehfisch en W. Herzog

1933-12-09 Victor J. Brunclair: R. Brulez over "Sheherazade"

1933-12-16 Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Marijke" door D. De Gruyter

1934 August Monet: Het gevoel op het tooneel

1934-01-03 F.: Te Oostende: Creatie van "Dr. Faustus" door het poppentheater "Kallemoeie"

1934-01-06 Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De Parnassus" door Flers en Caillavet

1934-01-13 Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwburg, "De genoegens van het toeval" door R. Benjamin

1934-01-14 D.: Folies-Bergère: "Kwatta-Soldaten"

1934-01-15 Anon.: Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: Jane Shore

1934-01-23 J.V.G.: Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill

1934-01-24 A.d.M: Passiespel en spelers te Amsterdam

1934-01-30 J.V.G.: Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher

1934-01-30 M.S.: Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen

1934-01-31 L.O.: Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot"

1934-02 RH: Crommelynck

1934-02-09 Anon.: Te Brussel: Feestvoorstelling Mevr. De Boer-Van Rijk: Levensavond

1934-03-01 Anon.: Gouden tooneeljubileum van René Dewit

1934-03-03 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Krelis Louwen" door P. Langendijs en "Zomeravond" door G. Martens

1934-03-10 Victor J. Brunclair: K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans

1934-03-14 Mart. S.: Mvoula

1934-04 Anon.: Katholieke kunst en Radio Catholique Belge

1934-04-15 M.S.: De reis rond de wereld op wieltjes van Doublepat en Patachon

1934-04-17 Anon.: Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd

1934-05-02 D.: De Gebroeders De Grave

1934-05-08 J.V.G.: De Bultenaar

1934-05-25 L.V.G.: De ridder van den Kousenband

1934-06-03 Anon.: Het mysterie der mis

1934-09-25 Anon.: Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute

1934-10-13 Victor J. Brunclair: Tooneel; "Mademoiselle" door Jacques Deval

1934-11-01 Anon.: Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor?

1934-11-20 Aloïs de Maeyer: De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer

1934-11-24 Victor J. Brunclair: "De zachtmoedige". "De man onder 't bed" door J. Dostojewski

1934-11-24 Victor J. Brunclair: "Schakels" door H. Heyermans

1934-12-29 Victor J. Brunclair: Vraaggesprek met Victor J. Brunclair

1935 Ernest W. Schmidt: Koloniaal Tooneel

1935-01 Paul Hardy: Bij "Mysterium Crucis" te lede

1935-01-07 J.V.G.: Robbedoes

1935-01-14 M.S.: In 't Witte Paard

1935-02-10 M.S.: In den Zesden Hemel

1935-02-20 F. Gerebern: Christus' Paladijn

1935-03-01 W.B.: David Teniers de jongere

1935-03-01 H.: Radijs

1935-03-08 M.L.: Driekoningenavond

1935-03-17 Victor J. Brunclair: K.N.S. "Volpone", door Ben Jonson

1935-04-12 Anon.: De Levende Brug

1935-06-08 Anon.: Barabbas

1935-06-22 Jr.V.L.: Leeuwendalers

1935-06-25 Anon.: De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven

1935-07-03 B.: Fairy Queen

1935-07-03 N.B.: Julius Caesar

1935-07-08 E.V.D.V.: La Fille de Madame Angot

1935-07-28 Anon.: De tragedie van Leven en Dood

1935-08-01 Anon.: Barabbas

1935-08-11 Anon.: Elckerlyc

1935-09-09 H.B.: Het Klooster

1935-09-10 A.d.M.: Glorie van den Arbeid

1935-11 Gerard Walschap: Een monographie over Verschaeve

1935-12-21 Victor J. Brunclair: "2x2: liefde" door Valentin Katajew

1935-12-21 Victor J. Brunclair: Insceneering

1935-12-21 Victor J. Brunclair: "Tovarisj" door Jacques Deval

1936 Lode Monteyne: Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen

1936-01 Willem Putman: Fransch Tooneel te Brussel: "Godefroid de Bouillon" van Herman Closson

1936-03-02 M.S.: Rozemarieke

1936-03-03 L.O.: Prins Igor

1936-04-02 M.S.: Tooneelavond van "De Morgendstar"

1936-04-10 Estheticus: Ulenspiegel

1936-04-12 Estheticus: Heldenkermis

1936-04-12 O.S.: Ghetto

1936-04-27 Anon.: De Spooktrein

1936-05-06 A.B.: Trois Amours

1936-05-09 Estheticus: Het Zevende Gebod

1936-05-11 D.C.: Twee nieuwe opvoeringen onder de regie van E.P. Boon te Mariakerke

1936-05-19 J.V.G.: 't Is wreed in de wereld

1936-05-20 Estheticus: Vorstenschool

1936-06-19 Willem Putman: Het religieus tooneel: Het spel van het heilig bloed

1936-08-26 Estheticus: De Vogelhandelaar

1936-09-25 Anon.: Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel

1937 Willem Putman: Als meisjes Vondel spelen

1937 Willem Putman: De Lucifer van Johan De Meester

1937 Willem Putman: De Lucifer van Joris Diels

1937-01-06 Estheticus: Driemeisjeshuis

1937-01-13 J.V.G.: De Klucht van den braven Moordenaar

1937-01-17 Estheticus: Pierewietje

1937-01-19 L.O.: Bohême

1937-02-09 Anon.: En hadde die liefde

1937-02-09 Jacques Van Ginneken: De Figurant van de Opera

1937-02-15 Hippoliet van Peene: De witte non

1937-02-16 Jacques Van Ginneken: Eva Bonheur

1937-03-06 Anon.: In de Volksschouwburg "Folies Bergère": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings

1937-03-06 Anon.: "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel

1937-03-08 R.R.: "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel"

1937-07 Jozef Boon: Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk

1937-11-14 Willem Putman: Modernistische experimenten; Herman Teirlinck; De ekster op de galg

1938 Willem Putman: Vondel en Verschaeve; Twee bijbelsche spelen van Verschaeve; Elijah

1938-11 Willem Putman: "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni

1938-11 Willem Putman: "Maria Magdalena" van Verschaeve

1938-11 Willem Putman: Modernistische experimenten: Tam-tam

1938-11 Willem Putman: Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele

1938-11 Willem Putman: Beatrijs te Knokke-Zoute

1938-11 Willem Putman: Herman Teirlinck: "Ave"

1938-11 Willem Putman: "De boodschap aan Maria" van Paul Claudel

1938-11-30 Willem Putman: Het realistisch tooneel: Jos Janssen

1938-11-30 Willem Putman: Het realistisch tooneel: En het sprookje

1938-11-30 Willem Putman: Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen

1938-11-30 Willem Putman: Het realistisch tooneel: nog realisten

1938-11-30 Willem Putman: Het motief der passie

1938-11-30 Willem Putman: Het religieus tooneel

1938-11-30 Willem Putman: Als Ludmilla Pitoëff speelt..

1938-11-30 Willem Putman: Het realistisch tooneel: Ernest W. Schmidt

1938-11-30 Willem Putman: Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk

1938-11-30 Willem Putman: Fransch tooneel te Brussel; Panorama

1938-11-30 Willem Putman: het realistisch tooneel: Gaston Martens

1938-11-30 Willem Putman: Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde

1938-11-30 Willem Putman: Het realistisch tooneel

1938-11-30 Willem Putman: Het realistisch Tooneel: Jac. Ballings

1938-11-30 Willem Putman: Kluchten

1938-11-30 Willem Putman: Werk van vreemde auteurs

1938-11-30 Willem Putman: Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen

1938-11-30 Willem Putman: Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode

1938-11-30 Willem Putman: Dr. J.O. De Gruyter

1938-11-30 Willem Putman: Na "Tooneelgroei"

1938-11-30 Willem Putman: Het realistisch tooneel: Frans Demers

1939-03-12 Anon.: Negentien jaar: Willem Putman als tooneelschrijver en acteur

1939-07 August Monet: HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19

1939-07 August Monet: HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20

1939-07 August Monet: HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22

1939-07 August Monet: HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23

1939-07 August Monet: HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24

1939-07 August Monet: HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25

1939-07 August Monet: HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26

1939-07 August Monet: HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27

1939-07 August Monet: HET DERTIGSTE JAAR 1927-28

1939-07 August Monet: HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29

1939-07 August Monet: HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30

1939-07 August Monet: HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31

1939-07 August Monet: HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32

1939-07 August Monet: HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33

1939-07 August Monet: HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34

1939-07 August Monet: HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35

1939-07 August Monet: HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36

1939-07 August Monet: HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37

1939-07 August Monet: HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38

1939-07 August Monet: HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39

1939-07 August Monet: EPILOOG

1939-07 August Monet: Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941

1941-02 Elsa Darciel: NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST